„Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 2 List Jana 1,1

Clementine Vulgate
Księga Rodzaju 5:1

Tytuł oryginalny
Liber Genesis
5:1
Hic est liber generationis Adam. In die qua creavit Deus hominem, ad similitudinem Dei fecit illum.
5:2
Masculum et feminam creavit eos, et benedixit illis : et vocavit nomen eorum Adam, in die quo creati sunt.
5:3
Vixit autem Adam centum triginta annis : et genuit ad imaginem et similitudinem suam, vocavitque nomen ejus Seth.
5:4
Et facti sunt dies Adam, postquam genuit Seth, octingenti anni : genuitque filios et filias.
5:5
Et factum est omne tempus quod vixit Adam, anni nongenti triginta, et mortuus est.
5:6
Vixit quoque Seth centum quinque annis, et genuit Enos.
5:7
Vixitque Seth, postquam genuit Enos, octingentis septem annis, genuitque filios et filias.
5:8
Et facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodecim annorum, et mortuus est.
5:9
Vixit vero Enos nonaginta annis, et genuit Cainan.
5:10
Post cujus ortum vixit octingentis quindecim annis, et genuit filios et filias.
5:11
Factique sunt omnes dies Enos nongenti quinque anni, et mortuus est.
5:12
Vixit quoque Cainan septuaginta annis, et genuit Malaleel.
5:13
Et vixit Cainan, postquam genuit Malaleel, octingentis quadraginta annis, genuitque filios et filias.
5:14
Et facti sunt omnes dies Cainan nongenti decem anni, et mortuus est.
5:15
Vixit autem Malaleel sexaginta quinque annis, et genuit Jared.
5:16
Et vixit Malaleel, postquam genuit Jared, octingentis triginta annis, et genuit filios et filias.
5:17
Et facti sunt omnes dies Malaleel octingenti nonaginta quinque anni, et mortuus est.
5:18
Vixitque Jared centum sexaginta duobus annis, et genuit Henoch.
5:19
Et vixit Jared, postquam genuit Henoch, octingentis annis, et genuit filios et filias.
5:20
Et facti sunt omnes dies Jared nongenti sexaginta duo anni, et mortuus est.
5:21
Porro Henoch vixit sexaginta quinque annis, et genuit Mathusalam.
5:22
Et ambulavit Henoch cum Deo : et vixit, postquam genuit Mathusalam, trecentis annis, et genuit filios et filias.
5:23
Et facti sunt omnes dies Henoch trecenti sexaginta quinque anni.
5:24
Ambulavitque cum Deo, et non apparuit : quia tulit eum Deus.
5:25
Vixit quoque Mathusala centum octoginta septem annis, et genuit Lamech.
5:26
Et vixit Mathusala, postquam genuit Lamech, septingentis octoginta duobus annis, et genuit filios et filias.
5:27
Et facti sunt omnes dies Mathusala nongenti sexaginta novem anni, et mortuus est.
5:28
Vixit autem Lamech centum octoginta duobus annis, et genuit filium :
5:29
vocavitque nomen ejus No, dicens : Iste consolabitur nos ab operibus et laboribus manuum nostrarum in terra, cui maledixit Dominus.
5:30
Vixitque Lamech, postquam genuit No, quingentis nonaginta quinque annis, et genuit filios et filias.
5:31
Et facti sunt omnes dies Lamech septingenti septuaginta septem anni, et mortuus est. No vero cum quingentorum esset annorum, genuit Sem, Cham et Japheth.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
II Kor 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson ożenił się z Filistyńską kobietą (Sdz 14). Krótko po tym uciekł zagniewany. Teść Samsona myślał że on już nie wróci więc wydał ją za mąż za towarzysza Samsona który mu drużbował (Sdz 14:20, Sdz 15:2). (Gdy Samson po jakimś czasie wrócił nie był z tego wcale zadowolony zobacz: Sdz 15:3-6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale.
Ps 27:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić