„Dlatego tylko tak będzie zmazana wina Jakóba i wzejdzie cały owoc usunięcia jego grzechu, że obróci wszystkie kamienie ołtarza w pokruszone wapienie, by już więcej nie było gajów oraz posągów słońca.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Izajasza 27,9

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 103:11

103:1
Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!
103:2
Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
103:3
On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
103:4
On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.
103:5
On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.
103:6
Pan wymierza sprawiedliwość I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.
103:7
Objawił Mojżeszowi drogi swoje, Synom Izraela dzieła swoje.
103:8
Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.
103:9
Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki.
103:10
Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych.
103:11
Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.
103:12
Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze.
103:13
Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
103:14
Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem.
103:15
Dni człowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat polny.
103:16
Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma I już go nie ujrzy miejsce jego.
103:17
Lecz łaska Pana od wieków na wieki Dla tych, którzy się go boją, A sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
103:18
Dla tych, którzy strzegą przymierza jego I pamiętają o wypełnianiu przykazań jego.
103:19
Pan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim.
103:20
Błogosławcie Panu, aniołowie jego, Potężni siłą, wykonujący słowo jego, Aby słuchano głosu słowa jego!
103:21
Błogosławcie Panu wszystkie zastępy jego, Słudzy jego pełniący wolę Jego!
103:22
Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego Na wszystkich miejscach panowania jego! Błogosław, duszo moja, Panu!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój się i Nie lękaj się!
V Mojż 1:21

W Chrystusie

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
NBG II Tym 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sara jest jedyną kobietą wspomnianą w Biblii która się śmiała (I Mojż 18:12-13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia.
II Tym 1:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić