„Gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezki, człowieka prostego, Tatarzyna, niewolnika, wolnego, ale wszytko i we wszech Krystus.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 3,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Psalmów 103,17

Biblia Warszawska

Lecz łaska Pana od wieków na wieki Dla tych, którzy się go boją, A sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
Księga Psalmów 103,17

Biblia Brzeska

Ale miłosierdzie Pańskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego nad syny synów ich.
Księga Psalmów 103,17

Biblia Gdańska (1632)

Ale miłosierdzie Pańskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego nad synami synów,
Psalmów 103,17

Biblia Gdańska (1881)

Ale miłosierdzie Pańskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego nad synami synów,
Psalmów 103,17

Biblia Tysiąclecia

A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
Księga Psalmów 103,17

Biblia Jakuba Wujka

Ale miłosierdzie PANSKIE od wieku i aż do wieku, nad tymi, którzy się go boją. I sprawiedliwość jego na syny synów,
Księga Psalmów 103,17

Nowa Biblia Gdańska

Ale łaska BOGA od wieku do wieku dla tych, którzy Go wielbią; a jego sprawiedliwość dla synów synów,
Księga Psalmów 103,17

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale miłosierdzie PANA od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów;
Księga Psalmów 103,17

American Standard Version

But the lovingkindness of Jehovah is from everlasting to everlasting upon them that fear him, And his righteousness unto children`s children;
Księga Psalmów 103,17

Clementine Vulgate

illic passeres nidificabunt :herodii domus dux est eorum.
Księga Psalmów 103,17

King James Version

But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Księga Psalmów 103,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And the kindness of Jehovah [Is] from age even unto age on those fearing Him, And His righteousness to sons` sons,
Księga Psalmów 103,17

World English Bible

But Yahweh's lovingkindness is from everlasting to everlasting with those who fear him, His righteousness to children's children;
Księga Psalmów 103,17

Westminster Leningrad Codex

וְחֶסֶד יְהוָה ׀ מֵעֹולָם וְעַד־עֹולָם עַל־יְרֵאָיו וְצִדְקָתֹו לִבְנֵי בָנִים׃
Księga Psalmów 103,17
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić