„A nadzieja nasza co do was jest mocna, ponieważ wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pocieszenia.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 1,7

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Łukasza 23:38

23:1
I całe ich zgromadzenie powstało, i poprowadzili go do Piłata.
23:2
I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi, i powiada, że On sam jest Chrystusem, królem.
23:3
I zapytał go Piłat, mówiąc: To ty jesteś królem żydowskim? A On, odpowiadając, rzekł mu: To ty mówisz.
23:4
Piłat zaś rzekł do arcykapłanów i do tłumów: Żadnej winy w tym człowieku nie znajduję.
23:5
Oni natomiast obstawali przy tym i mówili: Podburza lud, nauczając po całej Judei, i to począwszy od Galilei, aż dotąd.
23:6
Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem,
23:7
A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie.
23:8
Herod tedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany.
23:9
Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz Ten nic mu nie odpowiadał.
23:10
A byli przy tym obecni arcykapłani i uczeni w Piśmie, gwałtownie go oskarżając.
23:11
Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata.
23:12
I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi; poprzednio bowiem byli sobie wrogami.
23:13
A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych, i lud,
23:14
Rzekł do nich: Przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie.
23:15
A Herod także nie; odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił On niczego, czym by na śmierć zasłużył.
23:16
Każę go więc wychłostać i wypuszczę.
23:17
A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem.
23:18
Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: Strać tego, a wypuść nam Barabasza.
23:19
A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa.
23:20
A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa.
23:21
Lecz oni wołali głośno tymi słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.
23:22
Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: Cóż złego Ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę.
23:23
Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania; a krzyki ich wzmagały się.
23:24
Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania.
23:25
Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, Jezusa zaś zdał na ich wolę.
23:26
A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
23:27
A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim.
23:28
Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi,
23:29
Bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
23:30
Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas!
23:31
Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym?
23:32
A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić.
23:33
A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
23:34
A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy.
23:35
A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym.
23:36
Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet,
23:37
I mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.
23:38
Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim.
23:39
Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas.
23:40
Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie?
23:41
Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił.
23:42
I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.
23:43
I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
23:44
A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej,
23:45
Gdy zaćmiło się słońce; i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje.
23:46
A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał.
23:47
Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: Zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy.
23:48
A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały.
23:49
Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to.
23:50
A oto mąż imieniem Józef, członek Rady, mąż dobry i sprawiedliwy,
23:51
Z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem Rady i z ich postępkiem, i oczekiwał Królestwa Bożego,
23:52
Przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa.
23:53
I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał.
23:54
A był to dzień Przygotowania i nastawał sabat.
23:55
A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało jego;
23:56
Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
Hebr 4:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zajazdy wymienione są 5 razy w Biblii (KJV): I Mojż 42:27, I Mojż 43:21, II Mojż 4:24, Łuk 2:7, Łuk 10:34).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.
Przyp 3:24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić