„Oto ja potłukę wszytki, którzy się trapili czasu onego, a wybawię chrome i zgromadzę rozproszone, a uczynię je chwalebne i sławne we wszytkiej ziemi, gdzie są przed tym zawstydzeni.”

Biblia Brzeska: Księga Sofoniasza 3,19

Biblia Warszawska: Tytuły - Ewangelia św. Łukasza

1. Wstęp
(BW Ewangelia św. Łukasza 1,1)
2. Przepowiednia o narodzeniu się Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Łukasza 1,5)
3. Przepowiednia o narodzeniu się Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 1,26)
4. Maria odwiedza Elźbietę
(BW Ewangelia św. Łukasza 1,39)
5. Narodzenie Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Łukasza 1,57)
6. Narodzenie Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 2,1)
7. Poświęcenie Jezusa w świątyni
(BW Ewangelia św. Łukasza 2,22)
8. Błogosławieństwo Symeona
(BW Ewangelia św. Łukasza 2,25)
9. Błogosławieństwo prorokini Anny
(BW Ewangelia św. Łukasza 2,36)
10. Dzieciństwo Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 2,39)
11. Kazanie Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Łukasza 3,1)
12. Chrzest Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 3,21)
13. Rodowód Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 3,23)
14. Kuszenie Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 4,1)
15. Początek nauczania Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 4,14)
16. Jezusa wzgardzony w Nazarecie
(BW Ewangelia św. Łukasza 4,16)
17. Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum
(BW Ewangelia św. Łukasza 4,31)
18. Uzdrowienie teściowej Szymona i wielu innych
(BW Ewangelia św. Łukasza 4,38)
19. Powołanie pierwszych uczniów
(BW Ewangelia św. Łukasza 5,1)
20. Uzdrowienie trędowatego
(BW Ewangelia św. Łukasza 5,12)
21. Uzdrowienie sparaliżowanego
(BW Ewangelia św. Łukasza 5,17)
22. Powołanie Lewiego
(BW Ewangelia św. Łukasza 5,27)
23. O poście
(BW Ewangelia św. Łukasza 5,33)
24. O przestrzeganiu sabatu
(BW Ewangelia św. Łukasza 6,1)
25. Powołanie dwunastu apostołów
(BW Ewangelia św. Łukasza 6,12)
26. Błogosławieństwa i groźby
(BW Ewangelia św. Łukasza 6,20)
27. Miłość nieprzyjaciół
(BW Ewangelia św. Łukasza 6,27)
28. Nie sądźcie!
(BW Ewangelia św. Łukasza 6,37)
29. Dwa fundamenty
(BW Ewangelia św. Łukasza 6,46)
30. Uzdrowienie sługi setnika
(BW Ewangelia św. Łukasza 7,1)
31. Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
(BW Ewangelia św. Łukasza 7,11)
32. Misja Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Łukasza 7,18)
34. O kobietach, które usługiwały Jezusowi
(BW Ewangelia św. Łukasza 8,1)
35. Podobieństwo o siewcy
(BW Ewangelia św. Łukasza 8,4)
36. Znaczenie podobieństw
(BW Ewangelia św. Łukasza 8,9)
37. Królestwo Boże przyrównane do świecy
(BW Ewangelia św. Łukasza 8,16)
38. Prawdziwa rodzina
(BW Ewangelia św. Łukasza 8,19)
39. Uciszenie burzy
(BW Ewangelia św. Łukasza 8,22)
40. Uzdrowienie opętanego
(BW Ewangelia św. Łukasza 8,26)
42. Misja dwunastu apostołów
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,1)
43. Zaniepokojenie Heroda
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,7)
44. Nakarmienie pięciu tysięcy
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,10)
45. Wyznanie Piotra o Jezusie
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,18)
47. Jezus wzywa do naśladowania go
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,23)
48. Przemienienie Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,28)
49. Uzdrowienie epileptyka
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,37)
50. Jezus po raz wtóry zapowiada swoją śmierć
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,43)
51. O prawdziwej wielkości
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,46)
52. Nauka o tolerancji
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,49)
54. Potrzeba wyrzeczeń
(BW Ewangelia św. Łukasza 9,57)
55. Rozesłanie siedemdziesięciu dwóch uczniów
(BW Ewangelia św. Łukasza 10,1)
56. Jezus grozi miastom galilejskim
(BW Ewangelia św. Łukasza 10,13)
57. Powrót siedemdziesięciu dwóch uczniów
(BW Ewangelia św. Łukasza 10,17)
58. Modlitwa dziękczynna Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 10,21)
59. Jak dostąpić żywota wiecznego
(BW Ewangelia św. Łukasza 10,25)
60. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
(BW Ewangelia św. Łukasza 10,29)
61. Marta i Maria
(BW Ewangelia św. Łukasza 10,38)
62. "Ojcze Nasz"
(BW Ewangelia św. Łukasza 11,1)
64. Jezus odpowiada na zarzuty współpracy z szatanem
(BW Ewangelia św. Łukasza 11,14)
65. Niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia
(BW Ewangelia św. Łukasza 11,24)
66. Jezus odmawia znaku z nieba
(BW Ewangelia św. Łukasza 11,29)
67. Podobieństwo o zapalonej świecy
(BW Ewangelia św. Łukasza 11,33)
68. Jezus potępia faryzeuszów i zakonoznawców
(BW Ewangelia św. Łukasza 11,37)
69. Ostrzeżenie uczniów przed obłudą
(BW Ewangelia św. Łukasza 12,1)
70. Kogo się bać
(BW Ewangelia św. Łukasza 12,4)
71. Ostrzeżenie przed chciwością
(BW Ewangelia św. Łukasza 12,13)
72. Nie troszczcie się
(BW Ewangelia św. Łukasza 12,22)
74. O znakach czasu
(BW Ewangelia św. Łukasza 12,49)
75. Wezwanie do upamiętania
(BW Ewangelia św. Łukasza 13,1)
76. Podobieństwo o drzewie figowym
(BW Ewangelia św. Łukasza 13,6)
77. Uzdrowienie kobiety w sabat
(BW Ewangelia św. Łukasza 13,10)
78. Podobieństwo o ziarnie gorczycznym i kwasie
(BW Ewangelia św. Łukasza 13,18)
79. O wąskiej bramie wiodącej do życia wiecznego
(BW Ewangelia św. Łukasza 13,22)
80. Wrogość Heroda
(BW Ewangelia św. Łukasza 13,31)
81. Jezus ubolewa nad losem Jerozolimy
(BW Ewangelia św. Łukasza 13,34)
83. O pokorze i gościnności
(BW Ewangelia św. Łukasza 14,7)
84. Podobieństwo o wielkiej wieczerzy
(BW Ewangelia św. Łukasza 14,15)
85. Cena prawdziwego uczniostwa Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 14,25)
86. Podobieństwo o zgubionej owcy
(BW Ewangelia św. Łukasza 15,1)
87. Podobieństwo o zgubionym groszu
(BW Ewangelia św. Łukasza 15,8)
88. Podobieństwo o synu marnotrawnym
(BW Ewangelia św. Łukasza 15,11)
89. Podobieństwo o nieuczciwym zarządcy
(BW Ewangelia św. Łukasza 16,1)
90. O dobrym korzystaniu z bogactw
(BW Ewangelia św. Łukasza 16,9)
91. Jezus gani faryzeuszów
(BW Ewangelia św. Łukasza 16,14)
92. Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu
(BW Ewangelia św. Łukasza 16,19)
93. Różne wypowiedzi Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 17,1)
94. Uzdrowienie dziesięciu trędowatych
(BW Ewangelia św. Łukasza 17,11)
95. O nadejściu Królestwa Bożego
(BW Ewangelia św. Łukasza 17,20)
96. Podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi
(BW Ewangelia św. Łukasza 18,1)
97. Podobieństwo o faryzeuszu i celniku
(BW Ewangelia św. Łukasza 18,9)
98. Jezus błogosławi dzieci
(BW Ewangelia św. Łukasza 18,15)
99. Bogactwo i życie wieczne
(BW Ewangelia św. Łukasza 18,18)
100. Trzecia zapowiedź śmierci Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 18,31)
101. Uzdrowienie ślepego
(BW Ewangelia św. Łukasza 18,35)
102. Zacheusz
(BW Ewangelia św. Łukasza 19,1)
103. Podobieństwo o dziesięciu minach
(BW Ewangelia św. Łukasza 19,11)
104. Wjazd Jezusa do Jerozolimy
(BW Ewangelia św. Łukasza 19,28)
105. Jezus płacze nad Jerozolimą
(BW Ewangelia św. Łukasza 19,41)
106. Wypędzenie przekupniów ze świątyni
(BW Ewangelia św. Łukasza 19,45)
107. Rozmowa Jezusa z kapłanami w świątyni
(BW Ewangelia św. Łukasza 20,1)
108. Podobieństwo o dzierżawcach winnicy
(BW Ewangelia św. Łukasza 20,9)
109. O płaceniu podatków cesarzowi
(BW Ewangelia św. Łukasza 20,20)
110. O zmartwychwstaniu
(BW Ewangelia św. Łukasza 20,27)
111. O Chrystusie - czyim jest synem
(BW Ewangelia św. Łukasza 20,41)
112. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie
(BW Ewangelia św. Łukasza 20,45)
113. Wdowi grosz
(BW Ewangelia św. Łukasza 21,1)
115. O znakach zbliżania się końca świata
(BW Ewangelia św. Łukasza 21,7)
116. O końcu świata
(BW Ewangelia św. Łukasza 21,25)
117. Wezwanie do czujności
(BW Ewangelia św. Łukasza 21,29)
118. Zdrada Judasza
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,1)
119. Ostatnia Wieczerza
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,14)
120. Prawdziwa wielkość
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,24)
121. Zapowiedź zaparcia się Piotra
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,31)
122. Jezus w Getsemane
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,39)
123. Pojmanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,47)
124. Zaparcie się Piotra
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,54)
125. Jezus dręczony i bity
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,63)
126. Jezus przed Radą Najwyższą
(BW Ewangelia św. Łukasza 22,66)
127. Jezus przed Piłatem
(BW Ewangelia św. Łukasza 23,1)
128. Jezus przed Herodem
(BW Ewangelia św. Łukasza 23,6)
129. Piłat, Barabasz i Jezus
(BW Ewangelia św. Łukasza 23,13)
130. Ukrzyżowanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 23,26)
131. Śmierć Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 23,44)
132. Pogrzeb Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 23,50)
133. Zmartwychwstanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 24,1)
134. Jezus ukazuje się uczniom na drodze
(BW Ewangelia św. Łukasza 24,13)
135. Jezus ukazuje się apostołom
(BW Ewangelia św. Łukasza 24,36)
136. Wniebowstąpienie Jezusa
(BW Ewangelia św. Łukasza 24,50)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić