„I pójdzie Melchom w niewolą, on i książęta jego społem, mówi PAN.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Amosa 1,15

Biblia Jakuba Wujka
Księga Wyjścia 3:1

3:1
A Mojżesz pasł owce Jetro, świekra swego, kapłana Madiańskiego; a gdy zagnał trzodę w głębokość pustynie, przyszedł do góry Bożej Horeb.
3:2
I ukazał mu się PAN w płomieniu ognistym z pośrzodku krza: i widział, iż kierz gorzał, a nie zgorzał.
3:3
I rzekł Mojżesz: Pójdę a oglądam widzenie to wielkie, czemu nie zgore ten kierz.
3:4
A widząc PAN, iż szedł patrzyć, zawołał go z pośrzodku krza i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu! Który odpowiedział: Owom ja.
3:5
A on do niego: Nie przystępuj sam, rozzuj buty z nóg twoich: miejsce bowiem, na którym stoisz, ziemia święta jest.
3:6
I rzekł: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakoba. Zakrył Mojżesz oblicze swe, bo nie śmiał patrzyć naprzeciw Bogu.
3:7
Któremu rzekł PAN: Widziałem utrapienie ludu mego w Egipcie i słyszałem krzyk jego dla surowości tych, którzy są przełożeni nad robotami,
3:8
a wiedząc boleść jego zstąpiłem, abych go wyzwolił z rąk Egipcjanów i wywiódł z ziemie onej do ziemie dobrej i przestronej, do ziemie, która opływa mlekiem i miodem, na miejsce Chananejczyka i Hetejczyka, i Amorejczyka, i Ferezejczyka, i Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
3:9
Krzyk tedy synów Izraelowych przyszedł do mnie i widziałem ich utrapienie, którym od Egipcjan są uciśnieni.
3:10
Ale pódź, a poszlę cię do Faraona, abyś wywiódł lud mój, syny Izraelowe, z Egiptu.
3:11
I rzekł Mojżesz do Boga: Któżem ja jest, abych szedł do Faraona a wywiódł syny Izraelowe z Egiptu?
3:12
Który mu rzekł: Ja będę z tobą; a to będziesz miał na znak, żem cię posłał: gdy wywiedziesz lud mój z Egiptu, ofiarujesz Bogu na tej górze.
3:13
Rzekł Mojżesz do Boga: Oto ja pójdę do synów Izraelowych i rzekę im: Bóg ojców waszych posłał mię do was. Jeśli mi rzeką: Które jest imię jego? Cóż im powiem?
3:14
Rzekł Bóg do Mojżesza: JAM JEST, KTÓRYM JEST. Rzekł: Tak powiesz synom Izraelowym: KTÓRY JEST posłał mię do was. [komentarz Wujka: - Imię Boże, abo Będę, który będę. - Będę]
3:15
I rzekł zasię Bóg do Mojżesza: To powiesz synom Izraelowym: PAN, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków i Bóg Jakobów, posłał mię do was: to jest imię moje na wieki i to pamiętne moje na rodzaj i rodzaj.
3:16
Idź a zgromadź starsze Izraelskie i rzeczesz do nich: PAN, Bóg ojców waszych, ukazał mi się Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, i Bóg Jakobów mówiąc: Nawiedzając nawiedziłem was i widziałem wszytko, co się wam przydało w Egipcie.
3:17
I rzekłem, żebym was wywiódł z utrapienia egipskiego, do ziemie Chananejczyka i Hetejczyka, i Amorejczyka, i Ferezejczyka, i Hewejczyka, i Jebuzejczyka, do ziemie opływającej mlekiem i miodem.
3:18
I posłuchają głosu twego, i wnidziesz ty i starszy izraelscy do króla egipskiego, i rzeczesz do niego: PAN, Bóg Hebrejczyków, wezwał nas: pójdziemy w drogę trzech dni na puszczą, abyśmy ofiary czynili PANU Bogu naszemu.
3:19
Lecz ja wiem, że was nie puści król egipski, abyście szli, jedno przez możną rękę.
3:20
Wyciągnę bowiem rękę moję, a będę karał Egipt wszytkimi cudami moimi, które uczynię w pośrzód ich: potym was wypuści.
3:21
I dam łaskę ludowi temu u Egipcjanów, i gdy wychodzić będziecie, nie wynidziecie próżni,
3:22
ale prosić będzie niewiasta u sąsiady swej i u gospodyniej swej naczynia srebrnego i złotego, i szat, i włożycie je na syny i na córki wasze, i złupicie Egipt.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
I Kor 6:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Jan napisał Księgę Objawienia podczas zesłania na wyspie Patmos (Obj 1:9).
Wyspa PatmosPołożenie na mapie wyspy Patmos

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić