„I dane jej są usta, mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa; dana jej też jest moc, aby władzę miała przez czterdzieści i dwa miesiące.”

Biblia Gdańska (1632): Objawienie Jana 13,5

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 10:3

10:1
Przypowieści Salomona. Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest zmartwieniem dla matki.
10:2
Skarby zdobyte bezprawnie nic nie pomogą, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci.
10:3
Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych.
10:4
Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca.
10:5
Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę.
10:6
Błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwego, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie.
10:7
Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona, lecz imię bezbożnych zgnije.
10:8
Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie.
10:9
Kto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie; kto zaś chodzi krętymi drogami, będzie szybko ujawniony.
10:10
Kto złośliwie mruga oczyma, powoduje cierpienie, lecz kto odważnie karci, czyni pokój.
10:11
Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie.
10:12
Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki.
10:13
Na wargach roztropnego znajduje się mądrość, lecz rózga spada na plecy nierozumnego.
10:14
Mądrzy gromadzą wiedzę, lecz gadanie głupca prowadzi do zguby.
10:15
Mienie bogacza jest jego twierdzą; ubóstwo ubogich jest ich zgubą.
10:16
Praca sprawiedliwego wystarczy na życie, dochód bezbożnego wiedzie do grzechu.
10:17
Kto dba o karność, jest na drodze życia, lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce.
10:18
Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego, lecz kto rozsiewa oszczerstwa, jest głupi.
10:19
Gdzie dużo słów, tam nie brak występku; lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny.
10:20
Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte.
10:21
Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku.
10:22
Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje.
10:23
Dla głupiego jest jakby igraszką popełnić haniebny czyn, lecz mądre postępowanie jest przyjemnością dla człowieka rozumnego.
10:24
Przed czym drży bezbożny, to spada nań, lecz czego pragną sprawiedliwi, to im bywa dane.
10:25
Gdy burza szaleje, bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym.
10:26
Czym ocet jest dla zębów, a dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają.
10:27
Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się.
10:28
Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca.
10:29
Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie, lecz zgubą dla tych, którzy czynią nieprawość.
10:30
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, lecz bezbożni nie będą mieszkali na ziemi.
10:31
Usta sprawiedliwego tryskają mądrością, lecz język przewrotny będzie wyrwany.
10:32
Wargi sprawiedliwego wypowiadają to, co jest miłe, lecz usta bezbożnych tylko to, co jest przewrotne.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej ...
Efez 1:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię Saul oznacza pożądany a imię Paweł znaczy Mały lub Mało.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Ps 91:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić