„Starajcie się o rzeczach, które są wzgórę, nie które są na ziemi.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 3,2

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Jana 2:1

2:1
A trzeciego dnia zdarzyło się wesele w Kanie Galilei i była tam matka Jezusa.
2:2
Ale na wesele został zaproszony też Jezus oraz jego uczniowie.
2:3
Więc gdy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Wina nie mają.
2:4
Mówi jej Jezus: Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
2:5
A jego matka mówi sługom: Uczyńcie, cokolwiek by wam mówił.
2:6
A było tam sześć kamiennych stągwi, ustawionych według[1] obrzędu oczyszczania Żydów, które mieściły w sobie po dwie, albo trzy miary[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: z powodu, w celu.
 • [2]
  Hebrajskie baty, czyli około 36 litrów.
2:7
Mówi im Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. Więc napełnili je aż do góry.
2:8
Mówi im także: Teraz zaczerpnijcie oraz nieście mistrzowi ceremonii. Zatem zanieśli.
2:9
Zaś gdy mistrz ceremonii skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono jest (ale wiedzieli słudzy, co zaczerpnęli wodę), mistrz ceremonii woła oblubieńca[1],
Przypisy
 • [1]
  Także: pana młodego.
2:10
I mu mówi: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a kiedy staną się pijani, wtedy gorsze; a ty dobre wino zachowałeś aż do teraz.
2:11
Ten początek znaków[1] uczynił Jezus w Kanie Galilei oraz objawił swoją chwałę, więc uwierzyli w niego jego uczniowie.
Przypisy
 • [1]
  Także: cudów.
2:12
Potem zszedł do Kafarnaum - on, jego matka, jego bracia oraz jego uczniowie, ale nie pozostali tam wiele dni.
2:13
A była blisko żydowska Pascha, więc Jezus wszedł[1] do Jerozolimy.
Przypisy
 • [1]
  Wszedł pod górę, bowiem Jerozolima jest najwyżej położona z miast judzkich.
2:14
Zaś w Świątyni znalazł sprzedających byki, owce, gołębie oraz siedzących bankierów.
2:15
Więc uczynił bicz ze sznurków i wszystkich wyrzucił ze Świątyni, także owce i byki, a pieniądze wymieniaczy rozsypał i powywracał stoły.
2:16
Powiedział też sprzedającym gołębie: Usuńcie to stąd, nie czyńcie domu mego Ojca - domem targowiska.
2:17
Więc jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane: Zapał o Twój dom mnie pochłania.
2:18
Zatem odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Jaki nam znak ukazujesz, że to czynisz?
2:19
A Jezus odpowiedział, mówiąc: Zniszczcie[1] tą Świątynię, a w trzy dni ją wzniosę[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: rozwiążcie, znieście, unieważnijcie.
 • [2]
  Także: wskrzeszę, wzniosę z martwych.
2:20
Więc Żydzi powiedzieli: Ta Świątynia była budowana czterdzieści sześć lat, a ty ją wzniesiesz w trzy dni?
2:21
Ale on mówił o Świątyni swojego ciała.
2:22
Zatem gdy został wskrzeszony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli Pismu oraz słowu, które powiedział Jezus.
2:23
A kiedy w święto, w Paschę, był w Jerozolimie, wielu uwierzyło w jego Imię, widząc znaki, które czynił.
2:24
Ale sam Jezus nie powierzał im samego siebie, dlatego, że on znał wszystkich;
2:25
Także nie miał potrzeby, aby ktoś miał zaświadczyć o człowieku, bo sam wiedział, co było[1] w człowieku.
Przypisy
 • [1]
  W oryginale: czas przeszły, niedokonany.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
I Kor 6:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Maria Magdalena została uwolniona od 7 złych duchów (Łuk 8:2).
Maria MagdalenaAlexander Ivanov - Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie po zmartwychwstaniu

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić