„Pij wodę z własnego zdroju i wody płynące z twojego źródła!”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Przysłów 5,15

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Jana 1:1

1:1
Na początku było Słowo[1], a Słowo było od[2] Boga i Bogiem było Słowo.
Przypisy
 • [1]
  Także: Mądrość; ponadto: myśl; wyrocznia; podstawa, decyzja, zasada, motyw; ład, porządek, prawo natury.
 • [2]
  Także: ku, wobec, na skutek, zgodnie z, stosownie do.
1:2
Ono było na początku ku Bogu.
1:3
Przez Nie wszystko powstało, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest.
1:4
W Nim jest[1] życie, a życie jest[1] światłem ludzi,
Przypisy
 • [1]
  W oryginale: czas przeszły, niedokonany.
1:5
I światło ukazuje się w ciemności, a ciemność go nie owładnęła[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: schwyciła, opanowała; pojęła.
1:6
Powstał człowiek, posłany od Boga, któremu na imię Jan.
1:7
Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczył o świetle, by wszyscy wśród[1] niego uwierzyli.
Przypisy
 • [1]
  Także: z powodu, dla, przez.
1:8
On nie był światłem, ale przyszedł, by mogło być zaświadczone o świetle.
1:9
Jest[1] prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat.
Przypisy
1:10
Było na świecie i świat wśród[1] niego powstał, a świat Go nie poznał[2].
Przypisy
1:11
Do swoich własnych[1] przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli.
Przypisy
 • [1]
  Także: odrębnych, odpowiednich, stosownych.
1:12
Ale tym, którzy Go przyjęli, dał im moc stać się dziećmi Boga, owym wierzącym co do Jego Imienia;
1:13
Którzy nie z krwi, ani z woli ciała wewnętrznego[1], ani z upodobania mężczyzny, ale zostali narodzeni z Boga.
Przypisy
 • [1]
  Greckie sarks; także: cielesnej natury, osobowości opartej na cielesnej naturze.
1:14
A Słowo - pełne łaski i prawdy - stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas namiot. Więc oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynaka u Ojca.
1:15
Jan świadczy o Nim, więc zawołał, mówiąc: Ten jest[1] tym, o którym powiedziałem: Ten, co przychodzi po mnie, stał się przede mną, gdyż był[1] ode mnie pierwszy.
Przypisy
1:16
Ponieważ z Jego pełni[1] my wszyscy otrzymaliśmy, i to łaskę za łaską.
Przypisy
 • [1]
  Także: zupełności, doskonałości; zawartości.
1:17
Bo Prawo zostało nadane przez Mojżesza, zaś łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
1:18
Boga nikt nigdy nie widział; to jedyny Syn, który jest na łonie Ojca, Ten wytłumaczył.
1:19
A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi[1] z Jerozolimy wysłali kapłanów oraz Lewitów, aby go zapytali: Kto ty jesteś?
Przypisy
 • [1]
  Czyli Israelici z pokolenia Judasa (Judy); poprawnie: Judejczycy.
1:20
Więc się zgodził i nie zaprzeczył, a wyznał: Ja nie jestem Chrystusem.
1:21
Zapytali go także: Więc kim? Czy ty jesteś Eliaszem? I mówi: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? A odpowiedział: Nie.
1:22
Zatem mu powiedzieli: Kim jesteś? Abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o samym sobie?
1:23
Zatem powiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu: Wyprostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz.
1:24
Byli też posłani niektórzy spośród faryzeuszy.
1:25
Więc zapytali go oraz mu powiedzieli: Dlaczego zatem, chrzcisz, skoro ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem?
1:26
Zaś Jan odpowiedział im, mówiąc: Ja chrzczę w wodzie, a pośród was stanął ten, którego wy nie dostrzegacie.
1:27
On jest tym, co przychodzi za mną, a który był przede mną; ja mu nie jestem godny rozwiązać rzemień jego sandała.
1:28
To się stało w Betabarze, za Jordanem, gdzie był Jan i chrzcił.
1:29
Zaś nazajutrz, Jan widzi przychodzącego do niego Jezusa i mówi: Oto baranek Boga, który usuwa[1] grzech świata.
Przypisy
 • [1]
  Także: bierze, dźwiga.
1:30
Ten jest tym, o którym ja powiedziałem: Za mną przychodzi mąż, który się stał przede mną, gdyż był pierwszy ode mnie.
1:31
Ja go także nie znałem; ale dlatego przyszedłem - chrzcząc w wodzie - aby mógł zostać objawiony[1] Israelowi.
Przypisy
 • [1]
  Także: odsłonięty.
1:32
Jan też zaświadczył, mówiąc: Widzę[1] Ducha, który zstępuje z niebios, podobnie jak gołębica, i na nim pozostał.
Przypisy
 • [1]
  W oryginale: czas teraźniejszy, dokonany.
1:33
Ja go także nie znałem, ale Ten, który mnie posłał by chrzcić w wodzie, Ten mi powiedział: Na kogo zobaczysz zstępującego Ducha, co na nim spocznie, ten jest tym, co chrzci w Duchu Świętym.
1:34
Więc ja zobaczyłem oraz zaświadczam, że ten jest Synem Boga.
1:35
Zaś nazajutrz Jan znowu stanął oraz dwóch z jego uczniów.
1:36
A gdy się przypatrzył przechodzącemu Jezusowi, mówi: Oto baranek Boga.
1:37
A kiedy mówił, usłyszeli go ci dwaj uczniowie, więc podążyli za Jezusem.
1:38
Zaś Jezus się odwrócił, ujrzał ich towarzyszących i im mówi: Czego szukacie? A oni mu powiedzieli: Rabbi (czyli po przetłumaczeniu jest nazwany: Nauczycielem - Mistrzem), gdzie mieszkasz?
1:39
Mówi im: Chodźcie i zobaczcie. Więc poszli i zobaczyli gdzie się zatrzymuje i tego dnia z nim pozostali; a było około dziesiątej godziny.
1:40
To był Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden z dwóch, którzy usłyszeli od Jana i za nim poszli.
1:41
Ten znajduje najpierw swojego brata Szymona i mu mówi: Znaleźliśmy Mesjasza[1] (co jest tłumaczone jako Chrystus[1]).
Przypisy
 • [1]
  Z hebrajskiego Mesjasz; z greckiego Chrystus; co znaczy: Pomazaniec Boga.
1:42
I nawet go zaprowadzili do Jezusa. A Jezus przypatrzył mu się i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jonasza; ty będziesz nazwany Kefas (co się tłumaczy - Piotr).
1:43
A nazajutrz, Jezus życzył sobie wyjść do Galilei. Znajduje też Filipa oraz mu mówi: Pójdź za mną.
1:44
Zaś Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
1:45
Filip znajduje Natanela[1] i mu mówi: Znaleźliśmy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, o którym Mojżesz napisał w Prawie i napisali Prorocy.
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Nathaneela.
1:46
A Natanel mu powiedział: Czy z Nazaretu może być coś dobrego[1]? Mówi mu Filip: Chodź i zobacz.
Przypisy
 • [1]
  Także: odpowiedniego, prawego, sprawiedliwego, łaskawego, doskonałego.
1:47
A gdy Jezus zobaczył przychodzącego do niego Natanela, mówi o nim: Oto prawdziwy Israelita, w którym nie ma zdrady[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: podstępu, chytrości.
1:48
Mówi mu Natanel: Skąd mnie znasz? A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Zanim cię Filip zawołał, zobaczyłem cię gdy byłeś pod figowym drzewem.
1:49
Odpowiedział Natanel i mu rzekł: Nauczycielu - Mistrzu, ty jesteś Synem Boga, ty jesteś Królem Israela.
1:50
Zatem Jezus odpowiadając, mu rzekł: Wierzysz, ponieważ ci powiedziałem, że zobaczyłem cię pod figowcem? Większe rzeczy od tych zobaczysz.
1:51
Także mu mówi: Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam, od tej chwili będziecie widzieli otwarte niebiosa oraz aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieka.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Samuel namaścił Saula na króla powiedział mu aby poczekał na niego w Gilgal 7 dni (I Sam 10:8). Saul czekał 7 dni i gdy Samuel nie pojawił się złożył ofiarę samodzielnie. Wtedy zjawił się Samuel i powiedział Saulowi że z powodu tego że nie zaczekał jego królestwo "nie utrzyma się" (I Sam 13:7-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
Ps 9:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić