„Albowiemeście i z więzienia mego ze mną utrapieni byli i rozchwycenie majętności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majętność w niebie, i trwającą.”

Biblia Gdańska (1881): Żydów 10,34

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 1:1

1:1
Ponieważ wielu podjęło się uporządkować opowiadanie o dokonanych[1] wśród nas rzeczach,
Przypisy
 • [1]
  Dosłownie: dokonanych w sposób kompletny, doskonały.
1:2
Jak nam przekazali ci, którzy od początku stali się naocznymi świadkami oraz sługami Słowa,
1:3
Wydało się i mnie, dostojny Teofilu, uważnie prześledzić wszystko od początku i po kolei ci je opisać,
1:4
Abyś poznał niezawodność słów o których zostałeś ustnie pouczony.
1:5
W czasie dni Heroda - króla Judei, był pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza, i jego żona z córek Aarona[1], a jej imię brzmiało Elżbieta.
Przypisy
 • [1]
  ST hebrajskiego Ahrona.
1:6
Oboje byli sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienaganni we wszystkich przykazaniach oraz sprawiedliwych czynach Pana.
1:7
Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, i oboje byli podeszłymi w swym wieku.
1:8
Ale stało się, w czasie kiedy on był kapłanem, w porządku jego zmiany przed Bogiem,
1:9
że gdy wszedł do Przybytku Pana według zwyczaju kapłaństwa, dostał w udziale - okadzić[1].
Przypisy
 • [1]
  Złożyć ofiarę z kadzidła.
1:10
A cała rzesza ludu była na zewnątrz, modląc się w godzinie kadzenia.
1:11
Ale ukazał mu się anioł Pana, który stał po prawej stronie ołtarza kadzenia.
1:12
Więc kiedy go zobaczył, Zachariasz się zaniepokoił oraz przypadła na niego bojaźń.
1:13
Zaś anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, ponieważ została wysłuchana twoja prośba, więc twa żona Elżbieta urodzi ci syna i nazwiesz jego imię Jan.
1:14
Zdarzy ci się radość, wesele oraz liczni będą się cieszyć z jego narodzenia.
1:15
Gdyż będzie wielkim przed obliczem Pana. Nie będzie pił wina oraz mocnego trunku, ale już w łonie swojej matki będzie napełniony Duchem Świętym.
1:16
Także wielu synów Israela zwróci ku Panu, ich Bogu.
1:17
I pójdzie przodem przed Jego obliczem w duchu oraz mocy Eliasza, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych - do świadomości sprawiedliwych i przysposobić Panu przygotowany lud.
1:18
A Zachariasz powiedział do anioła: Po czym to poznam? Bo jestem starcem, a i moja żona podeszła w swoim wieku.
1:19
Zaś anioł odpowiadając, rzekł mu: Ja jestem Gabriel, który stoi przed obliczem Boga, a zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci o tym dobrą nowinę.
1:20
Ale oto będziesz milczący i nie będziesz mógł nic powiedzieć, aż do dnia, kiedy to się stanie. Za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które zostaną wypełnione w ich czasie.
1:21
A lud oczekiwał na Zachariasza; więc się dziwili, że zwleka on w Przybytku.
1:22
Zaś kiedy wyszedł, nie mógł nic powiedzieć, zatem poznali, że w Przybytku zobaczył widzenie. Kiwał im też głową, lecz trwał niemy.
1:23
I stało się, gdy wypełniły się dni jego służby, że odszedł do swojego domu.
1:24
Zaś po owych dniach jego żona Elżbieta poczęła, ale kryła się przez pięć miesięcy, mówiąc:
1:25
Tak mi w tych dniach Pan uczynił; wejrzał, aby zdjąć moją hańbę u ludzi.
1:26
Zaś w szóstym miesiącu, od Boga - do miasta Galilei o nazwie Nazaret został wysłany anioł Gabriel,
1:27
Do panny[1] zaręczonej mężowi z domu Dawida, którego imię brzmi Józef; a imię dziewicy - Maria[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: dziewicy.
 • [2]
  Greckie Mariam; ST hebrajskiego Miriam.
1:28
Więc anioł wszedł do niej i powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan z tobą; błogosławionaś[1] ty między niewiastami.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: wielbiąca Boga; lub taka, w której Bóg jest uwielbiony.
1:29
Zaś gdy ona go zobaczyła, zmieszała się na to słowo i rozważała, cóż to było za pozdrowienie.
1:30
A anioł jej powiedział: Nie bój się, Mario, bowiem znalazłaś łaskę u Boga.
1:31
Więc oto poczniesz w łonie oraz urodzisz syna, a jego imię nazwiesz Jezus.
1:32
Ten będzie wielkim, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego przodka Dawida.
1:33
Na wieki będzie królował nad domem Jakóba, a królestwu Jego nie będzie końca.
1:34
Zaś Maria powiedziała do anioła: Jak to będzie, skoro nie znam męża?
1:35
A anioł odpowiadając, rzekł jej: Duch Święty przyjdzie do ciebie i ocieni cię moc Najwyższego. Dlatego to narodzone, święte[1], zostanie nazwane Synem Boga.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: oddzielone, czyste.
1:36
A oto Elżbieta, twoja krewna nazywana bezpłodną, także ona poczęła syna w swej starości, a ten miesiąc jest dla niej szósty.
1:37
Gdyż żadna sprawa od Boga nie będzie niemożliwa.
1:38
Zaś Maria powiedziała: Oto ja, służebnica[1] Pana; oby mi się stało według twojej mowy. I anioł od niej odszedł.
Przypisy
 • [1]
  Także: niewolnica.
1:39
A kiedy Maria powstała w owych dniach, z pośpiechem wyruszyła do górzystej krainy, do miasta Judy,
1:40
Oraz weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
1:41
Także zdarzyło się, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, że niemowlę w jej łonie skoczyło, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.
1:42
Zawołała też wielkim głosem i powiedziała: Ty jesteś błogosławiona między niewiastami oraz błogosławiony owoc twojego łona.
1:43
A skąd mi to, że przyszła do mnie matka mojego Pana?
1:44
Bo oto, gdy głos twojego pozdrowienia doszedł do moich uszu, z radością podskoczyło niemowlę w moim łonie.
1:45
Zatem szczęśliwa[1], co uwierzyła, że będzie spełnienie tych rzeczy, które zapowiedziano jej od Pana.
Przypisy
 • [1]
  Także: bogata, błogosławiona.
1:46
A Maria powiedziała: Chwali moja dusza Pana;
1:47
I rozweselił się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu,
1:48
że spojrzał na poniżenie jego służebnicy. Oto bowiem, od teraz, zwać mnie będą szczęśliwą wszystkie pokolenia,
1:49
Gdyż Potężny uczynił mi wielkie rzeczy, a Jego Imię święte.
1:50
Jego też miłosierdzie dla rodu bojących się Go pokoleń.
1:51
Sprawił panowanie Jego ramieniu, rozproszył pysznych w zamysłach ich serca;
1:52
Powalił władców z tronów, a poniżonych wywyższył.
1:53
Łaknących nasycił dobrami, a tych, którzy się bogacą odesłał jako bezwartościowych[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: pustych.
1:54
Mocno trzymał[1] swojego sługę - Israela, by pamiętać o miłosierdziu na wieczność dla Abrahama i jego potomstwa,
Przypisy
 • [1]
  Mocno trzymał - w języku greckim jedno słowo; także: przykuł do siebie.
1:55
Tak jak mówił do naszych ojców.
1:56
Więc Maria została z nią około trzy miesiące, i wróciła do swojego domu.
1:57
Zaś Elżbiecie wypełnił się czas jej rodzenia oraz wydała syna.
1:58
A sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan wyniósł swe miłosierdzie razem z nią, i razem z nią się cieszyli.
1:59
Także wydarzyło się, że w ósmym dniu przyszli obrzezać dziecko, oraz je nazwali - dzięki imieniu jego ojca - Zachariaszem.
1:60
A jego matka odpowiadając, rzekła: Nie, lecz będzie nazwany - Jan.
1:61
Więc do niej powiedzieli: Nie istnieje nikt z twojej rodziny, kto nazywa się tym imieniem.
1:62
Ale dawali też znaki jego ojcu, jakby chciał, aby je nazwać.
1:63
Zatem poprosił tabliczkę oraz napisał nazywając: Jego imię jest Jan. Więc wszyscy się zdziwili.
1:64
Zarazem też zostały otwarte jego usta i jego język, więc mówił, wielbiąc Boga.
1:65
A przy wszystkich, co z nimi sąsiadowali powstał strach, oraz wszystkie te sprawy były rozpowiadane w całej górnej Judei.
1:66
Zaś wszyscy, którzy słyszeli, składali to sobie do ich serca, mówiąc: Kim zatem, będzie to dziecko? A była z nim ręka Pana.
1:67
Zaś jego ojciec Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
1:68
Uwielbiony Pan, Bóg Israela, ponieważ spojrzał oraz sprawił wykupienie swojemu ludowi.
1:69
Także w domu swojego sługi Dawida wzniósł nam róg zbawienia,
1:70
Jak od wieczności zapowiedział przez usta Jego świętych[1] proroków.
Przypisy
 • [1]
  Czyli: oddzielonych od świata, czystych.
1:71
Wybawienie od naszych nieprzyjaciół oraz z ręki wszystkich, co nas nienawidzą.
1:72
Aby uczynić miłosierdzie za naszych ojców i pamiętać o Jego świętym przymierzu;
1:73
Przysiędze, którą potwierdził względem naszego ojca Abrahama. By nam dać -
1:74
Wybawionym z ręki wrogów - bez lęku Mu służyć
1:75
Przed Jego obliczem w bogobojności i sprawiedliwości, przez wszystkie nasze dni życia.
1:76
A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego; bo pójdziesz wcześniej przed obliczem Pana, by przygotować Jego drogi,
1:77
Oraz dać poznanie ratunku Jego ludowi, przez uwolnienie[1] ich od grzechów[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: w uwolnieniu.
 • [2]
  Także: win, błędów.
1:78
To wszystko dzięki miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedziło nas wzejście z wysokości,
1:79
By ukazać się tym, którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, oraz poprowadzić nasze nogi na drogę pokoju.
1:80
Zaś dziecko rosło i umacniało się Duchem. A było na pustkowiach, aż do dnia ukazania go przed Israelem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj.
III Mojż 26:6

W Chrystusie

A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
Gal 4:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miriam jest pierwszą wymienioną kobietą która śpiewała w Biblii (II Mojż 15,21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W owym dniu wysłucham - mówi Pan - wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi,
Oz 2:23


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić