„I zlękli się żeglarze, i wołali mężowie do boga swego, i wyrzucali naczynia, które były w okręcie, do morza, żeby się ulżył od nich. A Jonasz zszczedł wewnątrz w okręt i spał snem twardym.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jonasza 1,5

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Jana 3:1

3:1
A był człowiek z faryzeuszów, któremu na imię Nikodem, przełożony Żydów;
3:2
Ten przyszedł nocą do Jezusa i mu powiedział: Rabbi, wiemy że jesteś nauczycielem, co przybył od Boga; bo nikt nie może czynić tych cudów, które ty czynisz, jeśliby z nim nie był Bóg.
3:3
Odpowiedział Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo[1], nie może ujrzeć Królestwa Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: z góry, z niebios; od początku.
3:4
A Nikodem mówi do niego: Jak człowiek może zostać zrodzony, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać narodzony?
3:5
Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga.
3:6
To zrodzone z cielesnej natury - jest cielesną naturą; ale to zrodzone z Ducha - jest duchem.
3:7
Nie dziw się, że ci powiedziałem: Jest wam konieczne zostać zrodzonymi z niebios.
3:8
Duch[1] śle tchnienie gdzie chce i słyszysz Jego głos, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza; taki jest każdy, kto zostaje zrodzony z Ducha.
Przypisy
 • [1]
  Także: wiatr.
3:9
Więc Nikodem odpowiedział, mówiąc mu: Jak to się może stać?
3:10
A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Ty jesteś nauczycielem Israela, a tego nie wiesz?
3:11
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy - mówimy i co widzieliśmy - świadczymy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie.
3:12
Jeśli wam powiedziałem ziemskie sprawy - a nie wierzycie, jak uwierzycie kiedy wam powiem niebiańskie?
3:13
Także nikt nie wszedł do niebios, lecz tylko Ten, który zszedł z niebios; Syn Człowieka, który jest w Niebie.
3:14
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak jest słuszne, by został wywyższony Syn Człowieka;
3:15
Aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
3:16
Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.
3:17
Gdyż Bóg nie posłał na świat swojego Syna, aby świat sądził, lecz aby świat mógł przez niego zostać zbawiony.
3:18
Kto w niego wierzy - nie zostanie oskarżony[1]; a niewierzący już został oskarżony, gdyż nie uwierzył co do Imienia jednorodzonego Syna Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: oddzielony, osądzony, oceniony, skazany, potępiony.
3:19
Zaś to jest oskarżenie, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo dział się ich porządek, czyli bezbożne działania.
3:20
Bowiem każdy, kto prowadzi podłe sprawy[1] - nienawidzi światła i nie wychodzi naprzeciw światłu, by nie mogły zostać zbadane[2] jego czyny.
Przypisy
 • [1]
  Także: interesy.
 • [2]
  Także: oskarżone, rozsądzone, poprawione, próbowane.
3:21
Ale kto czyni prawdę[1] - wychodzi naprzeciw światłu, aby zostały ukazane jego dokonane czyny; że jest w Bogu.
Przypisy
 • [1]
  Także: szczerość, prawdomówność, prawdziwość.
3:22
Po tych wydarzeniach Jezus przyszedł do ziemi Judy[1], jak również jego uczniowie, i razem z nimi tam przebywał oraz chrzcił.
Przypisy
 • [1]
  Czyli ziemi przynależnej pokoleniu Judy.
3:23
Zaś Jan także chrzcił w Ainon, blisko Salim, bo było tam wiele wód; więc przybywali i zostawali zanurzani.
3:24
Gdyż Jan nie był jeszcze wtrącony do więzienia.
3:25
Zatem z powodu uczniów Jana, powstał spór pośród Żydów, odnośnie oczyszczania.
3:26
Więc przyszli do Jana oraz mu powiedzieli: Rabbi, ten który był z tobą za Jordanem i któremu ty zaświadczyłeś - oto on chrzci oraz wszyscy do niego przychodzą.
3:27
A Jan odpowiadając, rzekł: Człowiek nie jest w stanie wziąć ani jednego, jeśli mu to nie będzie dane z niebios.
3:28
Wy sami mi świadczycie, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany na jego przedzie.
3:29
Kto ma oblubienicę[1] - ten jest oblubieńcem[2]; a przyjaciel oblubieńca stoi, słucha go oraz raduje się przyjemnością z powodu głosu oblubieńca; otóż ta moja radość została wypełniona.
Przypisy
 • [1]
  Także: pannę młodą.
 • [2]
  Także: panem młodym.
3:30
Jemu trzeba wzrastać, zaś mnie stawać się mniejszym.
3:31
Kto przychodzi z wysokości jest ponad wszystkimi. Kto jest z ziemi - jest ze świata i mówi z tego porządku świata; a kto przychodzi z niebios jest ponad wszystkimi.
3:32
Co widzi oraz usłyszał - to poświadcza, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa.
3:33
Ten, co przyjął jego świadectwo, przypieczętował, że Bóg jest prawdomówny[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: realny, prawdziwy, rzeczywisty.
3:34
Bowiem ten, którego Bóg posłał, mówi słowa Boga; gdyż Bóg nie daje Ducha z powodu miary[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: mierzonej wielkości, proporcji.
3:35
Ojciec miłuje Syna i wszystkie rzeczy oddał w jego rękę.
3:36
Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, zaś nieposłuszny[1] Synowi nie zobaczy życia, lecz spoczywa na nim gniew Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: nie wierzący, nie słuchający, nie dający się przekonać.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi,
V Mojż 7:18

W Chrystusie

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
I Jan 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii trąd wydaje się być bardzo zaraźliwy i obecny niemal w każdym miejscu, ale dzisiaj dzięki badaniom naukowców wiemy już że 95% ludności jest na niego naturalnie odporna.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić