„Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli.”

Biblia Tysiąclecia: List do Filemona 1,14

Clementine Vulgate
Księga Izajasza 25:1

Tytuł oryginalny
Prophetia Isaiæ
25:1
[Domine, Deus meus es tu ;exaltabo te, et confitebor nomini tuo :quoniam fecisti mirabilia,cogitationes antiquas fideles. Amen.
25:2
Quia posuisti civitatem in tumulum,urbem fortem in ruinam, domum alienorum :ut non sit civitas,et in sempiternum non dificetur.
25:3
Super hoc laudabit te populus fortis ;civitas gentium robustarum timebit te :
25:4
quia factus es fortitudo pauperi,fortitudo egeno in tribulatione sua,spes a turbine,umbraculum ab stu ;spiritus enim robustorumquasi turbo impellens parietem.
25:5
Sicut stus in siti,tumultum alienorum humiliabis ;et quasi calore sub nube torrente,propaginem fortium marcescere facies.
25:6
Et faciet Dominus exercituumomnibus populis in monte hocconvivium pinguium,convivium vindemi,pinguium medullatorum,vindemi defcat.
25:7
Et prcipitabit in monte istofaciem vinculi colligati super omnes populos,et telam quam orditus est super omnes nationes.
25:8
Prcipitabit mortem in sempiternum ;et auferet Dominus Deuslacrimam ab omni facie,et opprobrium populi sui auferetde universa terra :quia Dominus locutus est.]
25:9
[Et dicet in die illa :Ecce Deus noster iste ;exspectavimus eum, et salvabit nos ;iste Dominus, sustinuimus eum :exsultabimus, et ltabimur in salutari ejus.
25:10
Quia requiescet manus Dominiin monte isto ;et triturabitur Moab sub eo,sicuti teruntur pale in plaustro.
25:11
Et extendet manus suas sub eosicut extendit natans ad natandum ;et humiliabit gloriam ejuscum allisione manuum ejus.
25:12
Et munimenta sublimium murorum tuorumconcident, et humiliabuntur,et detrahentur in terram usque ad pulverem.]

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miasto Damaszek wymienione jest w Biblii 60 razy (pierwszy raz w I Mojż 14:15), to najstarsze miasto zamieszkane bez przerwy na świecie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.
Hebr 11:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić