„Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Efezjan 5,9

Clementine Vulgate
Księga Izajasza 25:1

Tytuł oryginalny
Prophetia Isaiæ
25:1
[Domine, Deus meus es tu ;exaltabo te, et confitebor nomini tuo :quoniam fecisti mirabilia,cogitationes antiquas fideles. Amen.
25:2
Quia posuisti civitatem in tumulum,urbem fortem in ruinam, domum alienorum :ut non sit civitas,et in sempiternum non dificetur.
25:3
Super hoc laudabit te populus fortis ;civitas gentium robustarum timebit te :
25:4
quia factus es fortitudo pauperi,fortitudo egeno in tribulatione sua,spes a turbine,umbraculum ab stu ;spiritus enim robustorumquasi turbo impellens parietem.
25:5
Sicut stus in siti,tumultum alienorum humiliabis ;et quasi calore sub nube torrente,propaginem fortium marcescere facies.
25:6
Et faciet Dominus exercituumomnibus populis in monte hocconvivium pinguium,convivium vindemi,pinguium medullatorum,vindemi defcat.
25:7
Et prcipitabit in monte istofaciem vinculi colligati super omnes populos,et telam quam orditus est super omnes nationes.
25:8
Prcipitabit mortem in sempiternum ;et auferet Dominus Deuslacrimam ab omni facie,et opprobrium populi sui auferetde universa terra :quia Dominus locutus est.]
25:9
[Et dicet in die illa :Ecce Deus noster iste ;exspectavimus eum, et salvabit nos ;iste Dominus, sustinuimus eum :exsultabimus, et ltabimur in salutari ejus.
25:10
Quia requiescet manus Dominiin monte isto ;et triturabitur Moab sub eo,sicuti teruntur pale in plaustro.
25:11
Et extendet manus suas sub eosicut extendit natans ad natandum ;et humiliabit gloriam ejuscum allisione manuum ejus.
25:12
Et munimenta sublimium murorum tuorumconcident, et humiliabuntur,et detrahentur in terram usque ad pulverem.]

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Hioba jest uważana i datowana za starszą od Księgi Wyjścia.
Hiob

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem.
Iz 44:22


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić