„Ujrzy to nieprzyjaciółka moja, a wstyd okryje tę, która do mnie mówi: Gdzież jest Pan, Bóg twój? Oczy moje na nią patrzyć będą, gdy jako błoto na ulicach podeptana będzie.”

Biblia Gdańska (1632): Micheasz 7,10

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - Księga Izajasza 25,11

Clementine Vulgate

Et extendet manus suas sub eosicut extendit natans ad natandum ;et humiliabit gloriam ejuscum allisione manuum ejus.
Księga Izajasza 25,11

Biblia Brzeska

I wyciągnie ręce swoje w pośród jego, jako ten, który je pływając wyciąga, a złoży pychę jego mocą rąk swoich.
Księga Izajasza 25,11

Biblia Gdańska (1632)

I wyciągnie ręce swoje w pośród jego, jako je wyciąga pływacz ku pływaniu, a poniży wyniosłość jego łokciami rąk swoich.
Izajasz 25,11

Biblia Gdańska (1881)

I wyciągnie ręce swoje w pośród jego, jako je wyciąga pływacz ku pływaniu, a poniży wyniosłość jego łokciami rąk swoich.
Izajasz 25,11

Biblia Tysiąclecia

i wyciągnie tam na środku swe ręce, jak pływak je wyciąga przy pływaniu, lecz [Pan] upokorzy jego pychę razem z wysiłkami jego rąk.
Księga Izajasza 25,11

Biblia Warszawska

A gdy rozciągnie w nim ręce, jak je rozciąga pływak, aby pływać, upokorzy jego pychę mimo ruchów jego rąk.
Księga Izajasza 25,11

Biblia Jakuba Wujka

I wyciągnie ręce swe pod nim, jako wyciąga ten, który płynie ku pływaniu, i zniży sławę jego z potłuczeniem rąk jego.
Księga Izajasza 25,11

Nowa Biblia Gdańska

I wyciągnie w niej swoje ręce, jak pływak wyciąga je do pływania – ale On zniży jego pychę, mimo zręcznych obrotów jego rąk.
Księga Izajasza 25,11

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I rozciągnie swoje ręce pośrodku niego, jak je rozciąga pływak, by pływać, i poniży jego wyniosłość wraz z wysiłkami jego rąk.
Księga Izajasza 25,11

American Standard Version

And he shall spread forth his hands in the midst thereof, as he that swimmeth spreadeth forth [his hands] to swim; but [Jehovah] will lay low his pride together with the craft of his hands.
Księga Izajasza 25,11

King James Version

And he shall spread forth his hands in the midst of them, as he that swimmeth spreadeth forth his hands to swim: and he shall bring down their pride together with the spoils of their hands.
Księga Izajasza 25,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And he spread out his hands in its midst, As spread out doth the swimmer to swim; And He hath humbled his excellency With the machinations of his hands.
Księga Izajasza 25,11

World English Bible

He shall spread forth his hands in the midst of it, as he who swims spreads forth [his hands] to swim; but [Yahweh] will lay low his pride together with the craft of his hands.
Księga Izajasza 25,11

Westminster Leningrad Codex

וּפֵרַשׂ יָדָיו בְּקִרְבֹּו כַּאֲשֶׁר יְפָרֵשׂ הַשֹּׂחֶה לִשְׂחֹות וְהִשְׁפִּיל גַּאֲוָתֹו עִם אָרְבֹּות יָדָיו׃
Księga Izajasza 25,11
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić