„Abyś zachował ty rozkazania, będąc bez zmazy i naganienia, aż do onego znacznego przyścia Pana naszego, Jezusa Krystusa.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 2,4

Biblia Warszawska

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę,
List św. Pawła do Galacjan 2,4

Biblia Brzeska

A to dla braciej obłudnych i fałszywych, którzy wkradali się, aby wyszpiegowali wolność naszę, którą mamy w Jezusie Krystusie, aby nas zniewolili.
List św. Pawła do Galacjan 2,4

Biblia Gdańska

A to dla wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszę, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolę podbili.
Galatów 2,4

Biblia Tysiąclecia

A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę.
List do Galatów 2,4

Biblia Jakuba Wujka

Ale dla pokrycie wprowadzonej fałszywej braciej, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszę, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolą podbili -
List do Galatów 2,4

Nowa Biblia Gdańska

A to z powodu potajemnie wprowadzonych, fałszywych braci, którzy wkradli się by śledzić naszą wolność, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, aby nas sobie podporządkować.
List do Galacjan 2,4

Biblia Przekład Toruński

Pomimo wprowadzenia potajemnie fałszywych braci, którzy wkradli się by szpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić;
List do Galacjan 2,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.
List do Galacjan 2,4

American Standard Version

and that because of the false brethren privily brought in, who came in privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage:
List do Galacjan 2,4

Clementine Vulgate

sed propter subintroductos falsos fratres, qui subintroierunt explorare libertatem nostram, quam habemus in Christo Jesu, ut nos in servitutem redigerent.
List do Galatów 2,4

King James Version

And that because of false brethren unawares brought in, who came in privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage:
List do Galacjan 2,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια δε τους παρεισακτους ψευδαδελφους οιτινες παρεισηλθον κατασκοπησαι την ελευθεριαν ημων ην εχομεν εν χριστω ιησου ινα ημας καταδουλωσωνται
List do Galacjan 2,4

Young's Literal Translation

and [that] because of the false brethren brought in unawares, who did come in privily to spy out our liberty that we have in Christ Jesus, that us they might bring under bondage,
List do Galacjan 2,4

World English Bible

This was because of the false brothers secretly brought in, who stole in to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage;
List do Galacjan 2,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić