„Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Marka 3,31

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 2,3

Biblia Warszawska

Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania,
List św. Pawła do Galacjan 2,3

Biblia Brzeska

Ale i Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszon obrzezać się.
List św. Pawła do Galacjan 2,3

Biblia Gdańska

Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się,
Galatów 2,3

Biblia Tysiąclecia

Ale nie zmuszono do poddania się obrzezaniu nawet Tytusa, mego towarzysza, mimo że był Grekiem.
List do Galatów 2,3

Biblia Jakuba Wujka

Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Poganinem, nie był przymuszon obrzezać się.
List do Galatów 2,3

Nowa Biblia Gdańska

Ale ani Tytus, ten razem ze mną - który jest Grekiem, nie został zmuszony dać się obrzezać.
List do Galacjan 2,3

Biblia Przekład Toruński

Ale nawet Tytus, który był ze mną, będący Grekiem, nie został zmuszony by dać się obrzezać,
List do Galacjan 2,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem;
List do Galacjan 2,3

American Standard Version

But not even Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:
List do Galacjan 2,3

Clementine Vulgate

Sed neque Titus, qui mecum erat, cum esset gentilis, compulsus est circumcidi :
List do Galatów 2,3

King James Version

But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:
List do Galacjan 2,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθη περιτμηθηναι
List do Galacjan 2,3

Young's Literal Translation

but not even Titus, who [is] with me, being a Greek, was compelled to be circumcised --
List do Galacjan 2,3

World English Bible

But not even Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised.
List do Galacjan 2,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić