„Pod brzemieniem niedoli spostrzegam kuszańskie namioty; drżą pokrowce ziemi Midjanitów.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Habakuka 3,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,1

Biblia Warszawska

O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
List św. Pawła do Galacjan 3,1

Biblia Brzeska

O bezrozumni Galatowie i któż was zmamił, abyście prawdzie nie byli posłusznymi, którym przed oczyma Krystus przed tym był wymalowan i miedzy wami ukrzyżowan?
List św. Pawła do Galacjan 3,1

Biblia Gdańska (1632)

O głupi Galatowie! Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany, i między wami ukrzyżowany?
Galatów 3,1

Biblia Gdańska (1881)

O głupi Galatowie! Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany, i między wami ukrzyżowany?
Galatów 3,1

Biblia Tysiąclecia

O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
List do Galatów 3,1

Biblia Jakuba Wujka

O głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, przed których oczyma Jezus Chrystus przedtym opisany, jest między wami ukrzyżowany?
List do Galatów 3,1

Nowa Biblia Gdańska

O nierozsądni Galaci, kto was tak zaczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Wy, którym na oczach, najpierw został zapowiedziany Jezus Chrystus i przy was został ukrzyżowany?
List do Galacjan 3,1

Biblia Przekład Toruński

O nierozumni Galacjanie! Kto was zaczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, którym przed oczami Jezus Chrystus wcześniej był opisany, jako ukrzyżowany pośród was?
List do Galacjan 3,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

O głupi Galaci! Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany?
List do Galacjan 3,1

American Standard Version

O foolish Galatians, who did bewitch you, before whose eyes Jesus Christ was openly set forth crucified?
List do Galacjan 3,1

Clementine Vulgate

O insensati Galat, quis vos fascinavit non obedire veritati, ante quorum oculos Jesus Christus prscriptus est, in vobis crucifixus ?
List do Galatów 3,1

King James Version

O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?
List do Galacjan 3,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ω ανοητοι γαλαται τις υμας εβασκανεν τη αληθεια μη πειθεσθαι οις κατ οφθαλμους ιησους χριστος προεγραφη εν υμιν εσταυρωμενος
List do Galacjan 3,1

Young's Literal Translation

O thoughtless Galatians, who did bewitch you, not to obey the truth -- before whose eyes Jesus Christ was described before among you crucified?
List do Galacjan 3,1

World English Bible

Foolish Galatians, who has bewitched you not to obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was openly set forth among you as crucified?
List do Galacjan 3,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić