„Niektórzy z waśni Krystusa opowiedają nieszczyrze, mnimając, iż przydawają ucisku więzieniu memu.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Filipian 1,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 23,16

Biblia Warszawska

Abraham zgodził się z Efronem. Następnie odważył Abraham Efronowi srebro, o którym mówił wobec Chetytów, czterysta sykli srebra, jak było w obiegu u kupców.
I Księga Mojżeszowa 23,16

Biblia Brzeska

Tedy Abraham usłuchał Efrona i odważył mu pieniądze według szacunku jego, co i Hetejczycy słyszeli, to jest czterzysta Syklów srebrnych, tak jako szły miedzy kupcy.
1 Księga Mojżeszowa 23,16

Biblia Gdańska

I usłuchał Abraham Efrona; i odważył Abraham Efronowi srebro, jako był rzekł w przytomności synów Hetowych, cztery sta syklów srebra, tak jako szły między kupcami.
1 Mojżeszowa 23,16

Biblia Tysiąclecia

Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności Chetytów: czterysta syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu.
Księga Rodzaju 23,16

Biblia Jakuba Wujka

Co gdy usłyszał Abraham, odważył pieniądze, których Efron zażądał, gdzie słyszeli synowie Hetowi, cztery sta syklów srebra dobrej monety pospolitej.
Księga Rodzaju 23,16

Nowa Biblia Gdańska

Więc Abraham usłuchał Efrona i w obecności synów Cheta, Abraham odważył Efronowi to srebro, o którym mówił - czterysta szekli srebra, będącego w obiegu u kupców.
I Księga Mojżesza 23,16

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I Abraham wysłuchał Efrona. Odważył więc Abraham Efronowi srebro, które ten wymienił w obecności synów Cheta: czterysta syklów srebra, jakie były w obiegu u kupców.
Księga Rodzaju 23,16

American Standard Version

And Abraham hearkened unto Ephron. And Abraham weighed to Ephron the silver which he had named in the audience of the children of Heth, four hundred shekels of silver, current [money] with the merchant.
Księga Rodzaju 23,16

Clementine Vulgate

Quod cum audisset Abraham, appendit pecuniam, quam Ephron postulaverat, audientibus filiis Heth, quadringentos siclos argenti probat monet public.
Księga Rodzaju 23,16

King James Version

And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant.
Księga Rodzaju 23,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Abraham hearkeneth unto Ephron, and Abraham weigheth to Ephron the silver which he hath spoken of in the ears of the sons of Heth, four hundred silver shekels, passing with the merchant.
Księga Rodzaju 23,16

World English Bible

Abraham listened to Ephron. Abraham weighed to Ephron the silver which he had named in the audience of the children of Heth, four hundred shekels of silver, according to the current merchants` standard.
Księga Rodzaju 23,16

Westminster Leningrad Codex

וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם אֶל־עֶפְרֹון וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן אֶת־הַכֶּסֶף אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּאָזְנֵי בְנֵי־חֵת אַרְבַּע מֵאֹות שֶׁקֶל כֶּסֶף עֹבֵר לַסֹּחֵר׃
1 Księga Mojżeszowa 23,16
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić