„Temu chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie we wszystkich pokoleniach, na wieki wieków. Amen.”

Biblia Przekład Toruński: List do Efezjan 3,21

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 23:16

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
23:1
A tak Sara żywa była sto dwadzieścia i siedm lat, a tenci jest czas żywota jej.
23:2
Potym umarła w Kirjatarba, które zowią Hebron w ziemi Chanaan. I przyszedł Abraham, aby jej płakał i żałował.
23:3
A potym odszedszy od umarłego swego, tak mówił do synów Het:
23:4
Jestem gość i przychodzień u was. A tak dajcie mi dziedzictwo grobowi miedzy wami, abych pogrzebszy umarłego swego odjął go od oblicza mego.
23:5
Tedy synowie Het odpowiedzieli Abrahamowi mówiąc k niemu:
23:6
Panie słuchaj nas. Tyś jest miedzy nami książęciem Bożym, pogrzebże umarłego twego w naszych grobiech co naprzedniejszych, bo żaden z nas nie będzie tobie bronił grobu swego, abyś pogrześć nie miał umarłego twego.
23:7
Tedy wstawszy Abraham, a z uczciwością się ludziom onej ziemie, Hetejczykom ukłoniwszy,
23:8
Rzekł do nich temi słowy: Jesliż się wam tak podoba, abych ja tu od siebie pogrzebł umarłego swego, słuchajcież mnie, a przyczyńcie się za mną do Efrona, syna Seor.
23:9
Aby mi postąpił dwojakiej jaskinie swej, którą ma na końcu pola swego. Niechajby mi ją puścił za słuszne pieniądze w dziedzictwo grobu miedzy wami.
23:10
A Efron mieszkał wpośrzód Hetejczyków. Tedy on Efron Hetejczyk odpowiedział Abrahamowi, gdzie słyszeli wszytcy Hetejczycy, którzy wchadzali w branę miasta onego mówiąc:
23:11
Nie tak mój panie, ale słuchaj mię. Daruję cię gruntem tym i jaskinią, która tam jest na nim, oddawam ci przed oblicznością ludu mojego, pogrzebże tam umarłego swego.
23:12
Tedy Abraham ukłonił się z uczciwością ludowi onej ziemie.
23:13
I mówił do Efrona (gdzie słyszał lud onej ziemie) temi słowy: Słuchaj mię, proszę cię, jeslić się tak będzie zdało, ja tobie dam za ten grunt pieniądze, weźmiesz je ode mnie, a ja tam pogrzebę umarłego swego.
23:14
Odpowiedział potym Efron Abrahamowi mówiąc:
23:15
Panie mój, słuchaj mię. Ziemia ta stoi za czterzysta syklów srebrnych, ale o cóż to ma idź miedzy mną i miedzy tobą? Pogrzebże ty swego umarłego.
23:16
Tedy Abraham usłuchał Efrona i odważył mu pieniądze według szacunku jego, co i Hetejczycy słyszeli, to jest czterzysta Syklów srebrnych, tak jako szły miedzy kupcy.
23:17
Ono tedy pole Efronowe, na którym była jaskinia dwojaka, leżące ku Mamre. Tak pole, jako i jaskinia i wszytki drzewa, co były na polu i po wszech granicach jego wszędy wokoło.
23:18
Puszczono Abrahamowi w dziedzictwo przed oblicznością wszech Hetejczyków, którzy wchodzili w branę miasta onego.
23:19
A potym Abraham pogrzebł żonę swoję Sarę w jaskini dwojakiej na polu, które przyległo k Mamre, co je zowią Hebron w ziemi Chanaan.
23:20
Podan tedy jest on grunt i jaskinia, która tam była na nim w dziedzictwo grobu Abrahamowi od Hetejczyków.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Mat 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Człowiek o imieniu Ben-Chur był namiestnikiem nad Izraelem (I Król 4:7-8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić