„Uwierzyli mu więc, a on rozkazał pochwycić spomiędzy nich sześćdziesięciu ludzi i zamordować ich w ciągu jednego dnia, zgodnie ze słowami Pisma:”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Machabejska 7,16

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 23:16

23:1
A Sara żyła sto dwadzieścia siedm lat.
23:2
I umarła w mieście Arbee, które jest Hebron, w ziemi Chananejskiej. I przyszedł Abraham, aby żałował i płakał jej.
23:3
A wstawszy od posługi ciała mówił do synów Hetowych, mówiąc:
23:4
Jestem przychodniem i gościem u was: dajcie mi prawo pogrzebu z wami, abych pogrzebł umarłego mego.
23:5
Odpowiedzieli synowie Hetowi, mówiąc:
23:6
Słuchaj nas, Panie: Książęciem Bożym jesteś u nas, w wybornych grobiech naszych pogrzeb umarłego swego i żaden ci bronić nie będzie mógł, abyś w grobie jego nie miał pogrześć umarłego swego.
23:7
Powstał Abraham i pokłonił się ludowi ziemie, to jest synom Hetowym,
23:8
i rzekł do nich: Jeśli się podoba duszy waszej, żebych pogrzebł umarłego mego, słuchajcie mię a przyczyńcie się za mną do Efrona, syna Seorowego,
23:9
aby mi spuścił jaskinią dwoistą, którą ma w ostatniej części pola swego: za pieniądze słuszne niechaj mi ją spuści przed wami w osiadłość grobu.
23:10
A Efron mieszkał w pośrzodku synów Hetowych. I odpowiedział Efron Abrahamowi w głos przed wszytkimi, którzy wchodzili w bronę miasta onego, mówiąc:
23:11
Żadną miarą niech tak nie będzie, Panie mój, ale ty raczej posłuchaj, co mówię: Pole tobie daję i jaskinią, która na nim jest; przy bytności synów ludu mego, pogrzeb umarłego swego.
23:12
Pokłonił się Abraham przed ludem onej ziemie.
23:13
I rzekł do Efrona, w kole ludu: Proszę, posłuchaj mię. Dam pieniądze za pole, przyjmi je, a tak pogrzebię umarłego mego na nim.
23:14
I odpowiedział Efron:
23:15
Panie mój, słuchaj mię. Ziemia, której żądasz, za cztery sta syklów srebra stoi: tać jest cena między mną a tobą. Ale zaż to wielka? Pogrzeb umarłego swego.
23:16
Co gdy usłyszał Abraham, odważył pieniądze, których Efron zażądał, gdzie słyszeli synowie Hetowi, cztery sta syklów srebra dobrej monety pospolitej.
23:17
I potwierdzone jest pole niekiedy Efronowe, na którym była jaskinia dwoista naprzeciwko Mambre, tak samo jako i jaskinia, i wszytkie drzewa jego, we wszytkich granicach jego wokoło,
23:18
Abrahamowi w osiadłość, na co patrzali synowie Hetowi i wszyscy, którzy wchodzili w bramę miasta onego.
23:19
I tak pogrzebł Abraham Sarę, żonę swą, w jaskini pola dwoistej, która leżała przeciwko Mambre. To jest Hebron w ziemi Chananejskiej.
23:20
I potwierdzone jest pole i jaskinia, która była na nim, Abrahamowi w osiadłość grobu od synów Hetowych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze Powtórzonego Prawa (III Mojż 15:18) znaleźć możemy zapis o tym że po stosunku męża z żoną, powinni oni umyć swoje ciała i będą nieczyści aż do wieczora (zobacz także: II Mojż 19:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić