„braci jego, dwa tysiące siedmiuset ludzi dzielnych, przedniejszych rodów, których król Dawid ustanowił nad Rubenitami, Gadytami i połową pokolenia Manassesa dla wszystkich spraw Bożych i spraw królewskich.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Kronik 26,32

King James Version
Księga Rodzaju 23:16

Tytuł oryginalny
Genesis
23:1
And SarahH8283 was an hundredH8141 andH3967 sevenH8141 andH7651 twentyH6242 yearsH8141 old:H2416 these were the yearsH8141 of the lifeH2416 of Sarah.H8283
23:2
And SarahH8283 diedH4191 in Kirjatharba;H7153 the same is HebronH2275 in the landH776 of Canaan:H3667 and AbrahamH85 cameH935 to mournH5594 for Sarah,H8283 and to weepH1058 for her.
23:3
And AbrahamH85 stood upH6965 from beforeH6440 his dead,H4191 and spakeH1696 unto the sonsH1121 of Heth,H2845 saying,H559
23:4
I am a strangerH1616 and a sojournerH8453 with you: giveH5414 me a possessionH272 of a buryingplaceH6913 with you, that I may buryH6912 my deadH4191 out of my sight.H644
23:5
And the childrenH1121 of HethH2845 answeredH6030 Abraham,H85 sayingH559 unto him,
23:6
Hear us,H8085 my lord:H113 thou art a mightyH430 princeH5387 among us:H8432 in the choiceH4005 of our sepulchresH6913 buryH6912 thy dead;H4191 noneH376 ofH3808 us shall withholdH3607 from thee his sepulchre,H6913 but that thou mayest buryH6912 thy dead.H4191
23:7
And AbrahamH85 stood up,H6965 and bowedH7812 himself to the peopleH5971 of the land,H776 even to the childrenH1121 of Heth.H2845
23:8
And he communedH1696 with them, saying,H559 If it beH3426 your mindH5315 that I should buryH6912 my deadH4191 out of my sight;H6440 hearH8085 me, and intreatH6293 for me to EphronH6085 the sonH1121 of Zohar,H6714
23:9
That he may giveH5414 me the caveH4631 of Machpelah,H4375 which he hath, which is in the endH7097 of his field;H7704 for as muchH4392 moneyH3701 as it is worthH4392 he shall give itH5414 me for a possessionH272 of a buryingplaceH6913 amongst you.H8432
23:10
And EphronH6085 dweltH3427 amongH8432 the childrenH1121 of Heth:H2845 and EphronH6085 the HittiteH2850 answeredH6030 AbrahamH85 in the audienceH241 of the childrenH1121 of Heth,H2845 even of all that went inH935 at the gateH8179 of his city,H5892 saying,H559
23:11
Nay,H3808 my lord,H113 hear me:H8085 the fieldH7704 give IH5414 thee, and the caveH4631 that is therein, I give itH5414 thee; in the presenceH5869 of the sonsH1121 of my peopleH5971 giveH5414 I it thee: buryH6912 thy dead.H4191
23:12
And AbrahamH85 bowed downH7812 himself beforeH6440 the peopleH5971 of the land.H776
23:13
And he spakeH1696 unto EphronH6085 in the audienceH241 of the peopleH5971 of the land,H776 saying,H559 But if thou wilt give it, I pray thee,H3863 hearH8085 me: I will giveH5414 thee moneyH3701 for the field;H7704 takeH3947 it of me, and I will buryH6912 my deadH4191 there.
23:14
And EphronH6085 answeredH6030 Abraham,H85 sayingH559 unto him
23:15
My lord,H113 hearkenH8085 unto me: the landH776 is worth fourH702 hundredH3967 shekelsH8255 of silver;H3701 what is that betwixtH996 me and thee? buryH6912 therefore thy dead.H4191
23:16
And AbrahamH85 hearkenedH8085 unto Ephron;H6085 and AbrahamH85 weighedH8254 to EphronH6085 the silver,H3701 which he had namedH1696 in the audienceH241 of the sonsH1121 of Heth,H2845 fourH702 hundredH3967 shekelsH8255 of silver,H3701 currentH5674 money with the merchant.H5503
23:17
And the fieldH7704 of Ephron,H6085 which was in Machpelah,H4375 which was beforeH6440 Mamre,H4471 the field,H7704 and the caveH4631 which was therein, and all the treesH6086 that were in the field,H7704 that were in all the bordersH1366 round about,H5439 were made sure
23:18
H6965 Unto AbrahamH85 for a possessionH4736 in the presenceH5869 of the childrenH1121 of Heth,H2845 before all that went inH935 at the gateH8179 of his city.H5892
23:19
And afterH310 this,H3651 AbrahamH85 buriedH6912 SarahH8283 his wifeH802 in the caveH4631 of the fieldH7704 of MachpelahH4375 beforeH6440 Mamre:H4471 the same is HebronH2275 in the landH776 of Canaan.H366
23:20
And the field,H7704 and the caveH4631 that is therein, were made sureH6965 unto AbrahamH85 for a possessionH272 of a buryingplaceH6913 by the sonsH1121 of Heth.H2845

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
Rzym 12:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział Izraelitom że żadne zwierzę morskie nie może być przez nich zjedzone za wyjątkiem tych które posiadają płetwy i łuski (III Mojż 11:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić