„Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Mądrości 7,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 48:15

48:1
Pieśń. Psalm synów Koracha.
48:2
Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały W mieście Boga naszego, na swej górze świętej.
48:3
Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego.
48:4
Bóg w pałacach jego Okazał się jak warowny gród.
48:5
Bo oto królowie zgromadzili się, Wyruszyli razem,
48:6
Lecz gdy ujrzeli, osłupieli, Przestraszyli się i pierzchnęli.
48:7
Ogarnęło ich tam drżenie, Ból taki jak kobietę rodzącą.
48:8
Podmuchem wiatru wschodniego Rozbijasz okręty Tarszysz...
48:9
Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli W mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je utwierdzi na wieki. Sela.
48:10
Rozważamy, Boże, łaskę twoją We wnętrzu świątyni twojej.
48:11
Jak imię twoje, Boże, Tak i chwała twoja sięga krańców ziemi; Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości.
48:12
Niech się raduje góra Syjon, Niech się weselą córki judzkie Z powodu sądów twoich.
48:13
Okrążcie Syjon i obejdźcie go, Policzcie jego wieżyce!
48:14
Zwróćcie uwagę na jego wały, Przejdźcie się po pałacach jego, Abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu,
48:15
Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego ...
BG Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Noe zbudował arkę z drzewa żywicznego (I Mojż 6:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
II Piotr 1:5-8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić