„Zatem do nich powiedział: Czemu się dopuszczacie podobnych rzeczy, jak to słyszę od całego ludu o waszych niecnych postępkach?”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Samuela 2,23

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 73:22

73:1
Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca.
73:2
Co do mnie - omal nie potknęły się nogi moje, Omal nie pośliznęły się kroki moje,
73:3
Bo zazdrościłem zuchwałym, Widząc pomyślność bezbożnych.
73:4
Albowiem nie mają żadnych utrapień, Zdrowe i krzepkie jest ich ciało.
73:5
Znoju śmiertelników nie doznają I nie spadają na nich ciosy, Jak na innych ludzi.
73:6
Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, A przemoc szatą, która ich okrywa.
73:7
Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, Serce ich jest pełne złych myśli.
73:8
Szydzą i mówią przewrotnie, Wyniośle przechwalają się grabieżą.
73:9
Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, A język ich pełza po ziemi.
73:10
Dlatego lud mój zwraca się do nich I nagannego nic w nich nie znajduje.
73:11
I mówią: Jakożby mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym?
73:12
Oto takimi są bezbożni: Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa.
73:13
Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje I w niewinności obmywałem ręce moje?
73:14
Albowiem co dzień znoszę ciosy I jestem smagany każdego rana.
73:15
Gdybym pomyślał: Będę tak mówił, jak oni, To byłbym zdradził ród twoich dzieci.
73:16
Chciałem to tedy zrozumieć, Lecz niezwykle trudne mi się to wydało,
73:17
Dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych I nie zrozumiałem kresu ich.
73:18
Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, Strącasz ich w zagładę.
73:19
Jakże nagle niszczeją, Znikają, giną z przerażenia.
73:20
Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, Tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami.
73:21
Gdy rozgoryczone było serce moje, A w nerkach czułem kłucie,
73:22
Byłem głupi i nierozumny, Byłem jak zwierzę przed tobą.
73:23
Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją.
73:24
Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały.
73:25
Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!
73:26
Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.
73:27
Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą: Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności.
73:28
Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
Gal 3:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Absalom golił głowę raz w roku, a kiedy ją golił jego włosy ważyły około 2.3 kg! (II Sam 14:26)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać.
V Mojż 32:39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić