„Przetoż wziął Joaz, król Judzki, wszystkie rzeczy poświęcone, które byli poświęcili Jozafat i Joram, i Ochozyjasz, ojcowie jego, królowie Judzcy, i to, co był sam poświęcił, i wszystko złoto, które się znalazło w skarbach domu Pańskiego, i domu królewskiego, a posłał to do Hazaela, króla Syryjskiego, i odciągnął od Jeruzalemu.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Królewska 12,18

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: II Księga Samuela 22:2

22:1
Gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, przemówił on przed Panem słowami następującej pieśni:
22:2
Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim,
22:3
Bóg skałą moją, jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.
22:4
Uwielbionego wzywam, Pana, I będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.
22:5
Ogarnęły mnie fale śmierci, Nurty groźne przeraziły mnie,
22:6
Więzy grobu spętały mnie, Pochwyciły mnie sidła śmierci.
22:7
Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego wzywam, A On wysłuchuje z świątyni swojej głosu mojego. I wołanie moje dociera do uszu jego.
22:8
Poruszyła i zatrzęsła się ziemia, Podwaliny nieba zadrżały, Zachwiały się, gdyż rozgniewał się na mnie.
22:9
Dym wystąpił z nozdrzy jego, A ogień z ust jego pożera, Węgle rozżarzone rozpalają się od niego.
22:10
Pochylił niebiosa i zstąpił, Mrok jest pod stopami jego.
22:11
Dosiadł cheruba i wzleciał, I ukazał się na skrzydłach wiatru,
22:12
Roztoczył ciemność wokół siebie jakby szałas, Ciemne wody i gęste obłoki.
22:13
Od blasku, który z niego bije, zapłonęły węgle rozżarzone.
22:14
Pan zagrzmiał z nieba, Najwyższy wydał głos z siebie,
22:15
Wypuścił strzały i rozrzucił je, Błyskawicę, i pognał je.
22:16
Wtedy ukazały się głębiny morza, Odsłoniły się podwaliny ziemi, Od groźnego łajania Pana, Od podmuchu z nozdrzy jego,
22:17
Sięgnął z wysokości i pochwycił mnie, Wyciągnął mnie z toni wielkiej,
22:18
Wyrwał mnie mocnemu nieprzyjacielowi mojemu, Tym, którzy mnie nienawidzą, Choć są mocniejsi ode mnie.
22:19
Napadli na mnie w dniu niedoli mojej, Ale Pan stał się podporą moją.
22:20
Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, Wyratował mnie, gdyż mnie sobie upodobał.
22:21
Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej, Według czystości rąk moich odpłaca mi.
22:22
Albowiem strzegłem dróg Pańskich I nie odszedłem, grzesząc, od Boga mojego.
22:23
Gdyż wszystkie prawa jego mam przed oczyma, A od przykazań jego nie odstąpiłem
22:24
I byłem bez winy wobec niego, Wystrzegałem się wszelkiego grzechu.
22:25
Dlatego Pan odpłaca mi według sprawiedliwości mojej, Według czystości mojej, która wobec niego obowiązuje.
22:26
Z łaskawym postępujesz łaskawie, Z mężem nienagannym nienagannie,
22:27
Ze szczerym postępujesz szczerze, Z przewrotnym surowo.
22:28
Lud uciśniony wybawiasz, Oczy wyniosłych poniżasz,
22:29
Gdyż ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją.
22:30
Gdyż dzięki tobie przebiję się przez zgraję, Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur.
22:31
Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim, Słowo Pańskie spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają.
22:32
Bo któż jest Bogiem oprócz Pana I któż skałą oprócz Boga naszego?
22:33
Ten Bóg opasał mnie mocą I prostą uczynił drogę moją.
22:34
Nogi moje upodobnił do nóg jelenich, Na miejscach wyżynnych postawił mnie.
22:35
Zaprawia do walki ręce moje, Sprawia, że ramię moje zdoła napiąć łuk spiżowy.
22:36
Dałeś mi tarczę zbawienia twego, A pobłażliwość twoja zmogła mnie.
22:37
Poszerzyłeś miejsce, po którym kroczyć mogę, A stawy moje nie chwieją się.
22:38
Gdy puszczam się pogoń za wrogami moimi, wytracam ich I nie zawracam, dopóki ich nie wygubię.
22:39
Gubię ich i rozbijam, tak iż już powstać nie mogą I padają pod nogi moje.
22:40
Opasałeś mnie mocą do walki, Powaliłeś pode mną tych, którzy przeciwko mnie powstali,
22:41
Sprawiasz, że wrogowie moi tył podają, Tym, którzy mnie nienawidzą, nakazuję milczenie.
22:42
Wyglądają pomocy, a tu nie ma, kto by ratował, Wołają do Pana, lecz On nie daje odpowiedzi.
22:43
Starłem ich jak proch ziemi, Jak błoto ulic rozdeptałem ich na miazgę.
22:44
Uwolniłeś mnie od zatargów z ludem moim, Ustrzegłeś mnie jako głowę narodów, Ludy, których nie znałem, są mi podległe.
22:45
Cudzoziemcy schlebiają mi, Zaledwie posłyszeli o mnie, już byli mi posłuszni.
22:46
Cudzoziemcy opadli z sił I z drżeniem wychodzą z zamków swoich.
22:47
Pan żyje, błogosławiona jest opoka moja, Wywyższony niech będzie Bóg, skała zbawienia mojego!
22:48
Bóg, który jest mścicielem moim, Który podbił pod władanie moje ludy,
22:49
Który wyzwala mnie z zależności od wrogów moich. Wywyższyłeś mnie nad tych, którzy przeciwko mnie powstali, Wyratowałeś mnie od gwałtowników.
22:50
Dlatego chwalić cię będę, Panie, wśród narodów, Imieniu twojemu śpiewać będę.
22:51
Który wielkie wybawienie zgotowałeś królowi twojemu, Łaskę wyświadczasz pomazańcowi twojemu, Dawidowi i potomstwu jego na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lamech jest pierwszą osobą w Biblii która popełniła poligamię (I Mojż 4,19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha.
II Kor 1:3-5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić