„Ale gdym obaczył, iż nie prosto chodzą w prawdzie Ewangielii, rzekłem Piotrowi przed wszystkimi: Ponieważ ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz a nie po żydowsku, czemuż pogan przymuszasz po żydowsku żyć?”

Biblia Gdańska (1881): Galatów 2,14

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 19:1

O Przekładzie
19:1
I stało się, gdy zakończył Jezus te słowa, że odszedł[1] z Galilei i przyszedł w granice Judei po drugiej stronie Jordanu.
Przypisy
 • [1]
  Lub: przeniósł się.
19:2
I podążały za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrawiał[2].
Przypisy
 • [2]
  Greckie: therapeuo - służyć, uzdrawiać, przywracać do zdrowia.
19:3
I przyszli do Niego faryzeusze, wystawiając Go na próbę[3] i mówiąc do Niego: Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z powodu każdej przyczyny?
Przypisy
 • [3]
  Lub: kusząc.
19:4
A On w odpowiedzi, rzekł im: Czy nie czytaliście, że Ten, który stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą[4]?
Przypisy
 • [4]
  Dosłownie: męskim i żeńskim.
19:5
I powiedział: Dlatego opuści mąż swojego ojca i matkę, i zostanie złączony[5] ze swoją żoną, i będą dwoje jednym[6] ciałem?
Przypisy
 • [5]
  Dosłownie: skleić się, przywrzeć.
 • [6]
  W jednym ciele.
19:6
Tak że już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył[7], człowiek niech nie rozłącza.
Przypisy
 • [7]
  Greckie: syzegunymi - wprząść w jedno jarzmo, połączyć razem.
19:7
Powiedzieli do Niego: Dlaczego więc Mojżesz polecił[8] dać zwój[9] rozwodowy i ją oddalić[10]?
Przypisy
 • [8]
  Lub: rozkazał.
 • [9]
  List, dokument.
 • [10]
  Greckie: apolyo - rozwiązać (małżeństwo), uwolnić.
19:8
Powiedział im: Mojżesz z powodu zatwardziałości waszego serca pozwolił wam oddalić wasze żony, lecz od początku tak nie było.
19:9
Ale mówię wam: Ktokolwiek oddaliłby swoją żonę z wyjątkiem[11] powodu nierządu, i poślubił inną, cudzołoży; a kto poślubił tę, która jest oddalona, cudzołoży.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: ei me - jeśli nie, brak greckiego ei (jeśli) w manuskryptach Tekstu Bizantyjskiego; zgodnie z manuskryptami Tekstu Bizantyjskiego - oddaliłby nie z powodu nierządu.
19:10
Powiedzieli do Niego Jego uczniowie: Jeśli tak się ma sprawa[12] męża z żoną, nie warto[13] się żenić.
Przypisy
 • [12]
  Dosłownie: wymaganie, żądanie.
 • [13]
  Nie jest korzystne.
19:11
A On powiedział im: Nie wszyscy pojmują te słowa, ale ci, którym jest to dane.
19:12
Albowiem są eunuchowie, którzy narodzili się takimi z łona matki, są też eunuchowie, którzy przez ludzi zostali wytrzebieni; są też eunuchowie, którzy sami siebie uczynili eunuchami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje!
19:13
Wtedy przynoszono do Niego dzieci, aby wkładał na nie ręce i modlił się; ale uczniowie skarcili[14] ich.
Przypisy
 • [14]
  Lub: surowo napomnieć, ganić.
19:14
Lecz Jezus powiedział: Dopuśćcie dzieci i nie zabraniajcie[15] im przyjść do mnie; bo takich jest Królestwo Niebios.
Przypisy
 • [15]
  Greckie: kolyo - powstrzymywać, odmawiać.
19:15
A gdy włożył na nie ręce, odszedł stamtąd.
19:16
I oto podszedł do Niego ktoś[16] i powiedział do Niego: Nauczycielu dobry[17]! Co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne?
Przypisy
 • [16]
  Dosłownie: jeden.
 • [17]
  Greckie: agathos - dobry, dobry z natury, prawy
19:17
Ale On mu powiedział: Czemu mówisz do mnie – dobry? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, zachowuj[18] przykazania.
Przypisy
 • [18]
  Greckie: tereo - zachować coś w stanie niezmienionym, strzec, czuwać.
19:18
Mówi do Niego: Jakie? A Jezus powiedział: Te: nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego[19] świadectwa;
Przypisy
 • [19]
  Lub: nie będziesz świadczył kłamliwie.
19:19
Czcij swojego ojca i matkę, i: Będziesz miłował swojego bliźniego[20], jak samego siebie.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: plesion - tuż obok, w pobliżu - stąd: sąsiad, bliźni.
19:20
Mówi do Niego młodzieniec: To wszystko zachowywałem[21] od swojej młodości; czego mi jeszcze brakuje?
Przypisy
 • [21]
  Lub: strzegłem.
19:21
Jezus powiedział do niego: Jeśli chcesz być doskonały[22], idź, sprzedaj swoje majętności i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; i przyjdź tutaj, i podążaj za mną.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: teleios - dojrzały, w pełni rozwinięty, niemający braków.
19:22
A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny; albowiem był człowiekiem mającym wiele posiadłości.
19:23
A Jezus powiedział swoim uczniom: Zaprawdę[23] mówię wam, że bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary
19:24
A nadto mówię wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły[24], niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
Przypisy
 • [24]
  Greckie: trypematos rafidos - otwór igły (do szycia)
19:25
Gdy usłyszeli to Jego uczniowie, bardzo się zdumieli[25], mówiąc: Kto więc może zostać zbawiony?
Przypisy
19:26
A Jezus spojrzał na nich i powiedział im: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest[26] możliwe.
Przypisy
 • [26]
  Brak w manuskrypcie Bizantyjskim.
19:27
Wtedy odpowiedział Piotr, mówiąc do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą; co za to mieć będziemy?
19:28
A Jezus powiedział im: Zaprawdę mówię wam, że wy, którzy za mną poszliście, przy odrodzeniu[27], gdy usiądzie Syn Człowieczy na tronie swojej chwały, usiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń[28] Izraela.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: palingenesia - odnowienie - porównaj Tt 3,5 przypis [8].
 • [28]
  Lub: plemion.
19:29
I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla[29] mojego imienia, stokrotnie tyle otrzyma, i życie wieczne odziedziczy.
Przypisy
 • [29]
  Lub: ze względu, z powodu.
19:30
A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Ezdrasz czytał Słowo Boże wszyscy zgromadzeni tam Izraelici stali: Nehemiasz 8:5. W niektórych kościołach ludzie podczas czytania Słowa Bożego stoją także po dziś dzień.
Ezdrasz czyta prawo

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić