„Zatym Jezus przyszedł zasię do Kany, miasteczka galilejskiego, gdzie był uczynił z wody wino. A w Kapernaum był niektóry dworzanin królewski, którego syn był niemocen.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Jana 4,46

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Ewangelia św. Jana 10:10

10:1
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.
10:2
Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
10:3
Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
10:4
Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.
10:5
Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.
10:6
Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.
10:7
Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.
10:8
Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.
10:9
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.
10:10
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
10:11
Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.
10:12
Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza,
10:13
Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
10:14
Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
10:15
Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.
10:16
Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
10:17
Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.
10:18
Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.
10:19
Tedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów.
10:20
I wielu z nich mówiło: Demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie?
10:21
Inni mówili: To nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy?
10:22
Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima.
10:23
I przechadzał się Jezus w świątyni, w przysionku Salomona.
10:24
Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: Jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie.
10:25
Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie;
10:26
Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich.
10:27
Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
10:28
I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
10:29
Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
10:30
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
10:31
Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować.
10:32
Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?
10:33
Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.
10:34
Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
10:35
Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone),
10:36
Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?
10:37
Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi;
10:38
Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.
10:39
Tedy znowu starali się go pojmać; lecz On uszedł ich ręki.
10:40
I znowu odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił, i tam pozostał.
10:41
A wielu do niego przychodziło i mówiło: Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą.
10:42
I wielu tam w niego uwierzyło.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nowa ziemia nie będzie miała żadnych mórz (Obj 21,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić