„Gdy zaś wojna na nowo wybuchła, wyruszył Dawid w pole i walczył z Filistyńczykami, zadając im wielką klęskę, tak iż pierzchnęli przed nim.”

Biblia Warszawska: I Księga Samuela 19,8

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Ewangelia Mateusza 19,11

Biblia Przekład Toruński

A On powiedział im: Nie wszyscy pojmują te słowa, ale ci, którym jest to dane.
Ewangelia Mateusza 19,11

Biblia Brzeska

A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują ty słowa, ale którym jest dano.
Ewangelia św. Mateusza 19,11

Biblia Gdańska

A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują tej rzeczy, ale tylko ci, którym to dano.
Mateusza 19,11

Biblia Tysiąclecia

Lecz On im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,11

Biblia Warszawska

A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane.
Ewangelia św. Mateusza 19,11

Biblia Jakuba Wujka

Który im rzekł: Nie wszyscy pojmują słowa tego, ale którym jest dano.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,11

Nowa Biblia Gdańska

A on im powiedział: Nie wszystkim ta rzecz wychodzi, ale tym, którym to dano.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 19,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A on im powiedział: Nie wszyscy to pojmują, ale tylko ci, którym to jest dane.
Ewangelia Mateusza 19,11

American Standard Version

But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.
Ewangelia Mateusza 19,11

Clementine Vulgate

Qui dixit illis : Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.
Ewangelia Mateusza 19,11

King James Version

But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
Ewangelia Mateusza 19,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται
Ewangelia Mateusza 19,11

Young's Literal Translation

And he said to them, `All do not receive this word, but those to whom it hath been given;
Ewangelia Mateusza 19,11

World English Bible

But he said to them, "Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.
Ewangelia Mateusza 19,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić