„Bo wszytek zakon bywa wypełnion tym jednym słowem: Będziesz miłował bliźniego twojego jako samego siebie.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Galacjan 5,14

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - Ewangelia Mateusza 19,4

Biblia Przekład Toruński

A On w odpowiedzi, rzekł im: Czy nie czytaliście, że Ten, który stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą[4]?
Ewangelia Mateusza 19,4

Biblia Brzeska

A on odpowiedziawszy rzekł im: Nie czytaliście, iż Stworzyciel od początku mężczyznę i niewiastę uczynił je?
Ewangelia św. Mateusza 19,4

Biblia Gdańska

A on odpowiadając rzekł im: Nie czytaliście, iż ten, który stworzył na początku człowieka, mężczyznę i niewiastę uczynił je?
Mateusza 19,4

Biblia Tysiąclecia

On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?
Ewangelia wg św. Mateusza 19,4

Biblia Warszawska

A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?
Ewangelia św. Mateusza 19,4

Biblia Jakuba Wujka

Który odpowiadając, rzekł im: Nie czytaliście, iż który stworzył człowieka od początku, mężczyznę i niewiastę stworzył je, i rzekł:
Ewangelia wg św. Mateusza 19,4

Nowa Biblia Gdańska

A on odpowiadając, rzekł im: Czy nie czytaliście, że Ten, który stworzył, na początku męskim i żeńskim ich uczynił ?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 19,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?
Ewangelia Mateusza 19,4

American Standard Version

And he answered and said, Have ye not read, that he who made [them] from the beginning made them male and female,
Ewangelia Mateusza 19,4

Clementine Vulgate

Qui respondens, ait eis : Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos ? Et dixit :
Ewangelia Mateusza 19,4

King James Version

And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,
Ewangelia Mateusza 19,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε οτι ο ποιησας απ αρχης αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους
Ewangelia Mateusza 19,4

Young's Literal Translation

And he answering said to them, `Did ye not read, that He who made [them], from the beginning a male and a female made them,
Ewangelia Mateusza 19,4

World English Bible

He answered, "Haven't you read that he who made them from the beginning made them male and female,
Ewangelia Mateusza 19,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić