„Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Objawienia 1,15

Biblia Przekład Toruński
Księga: Ewangelia Mateusza 18:1

O Przekładzie
18:1
W tej godzinie podeszli uczniowie do Jezusa, mówiąc: Kto więc jest większy od innych w Królestwie Niebios?
18:2
I przywołał Jezus dziecko[1], i postawił je pośród nich,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: paidon - małe dziecko, chłopczyk, dziewczynka.
18:3
I powiedział: Zaprawdę[2] mówię wam: Jeśli się nie nawrócicie[3] i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Przypisy
 • [2]
  Greckie: amen - z hebrajskiego: godne wiary
 • [3]
  Greckie: strefo - odwrócić się plecami do kogoś, zmienić zdanie.
18:4
Kto więc uniżyłby się jak to dziecię, ten jest większy od innych w Królestwie Niebios.
18:5
A kto przyjąłby jedno takie dziecię w moim imieniu, mnie przyjmuje.
18:6
Kto natomiast byłby powodem upadku[4] jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej byłoby dla niego, aby zawieszono ośli kamień młyński na jego szyi, i utopiono go w głębinie morskiej.
Przypisy
 • [4]
  Greckie: skandalidzo - zgorszyć, stawiać przeszkodę, wpaść w pułapkę, doznać szkody - porównaj J 16,1 przypis [1].
18:7
Biada światu z powodu zgorszeń[5]! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia[5], ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie[5]!
Przypisy
 • [5]
  Greckie: skandalidzo - zgorszyć, stawiać przeszkodę, wpaść w pułapkę, doznać szkody - porównaj J 16,1 przypis [1].
18:8
Dlatego jeśli twoja ręka albo twoja noga jest dla ciebie powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest tobie wejść do życia będąc chromym lub kalekim, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, zostać wrzuconym do ognia wiecznego[6].
Przypisy
 • [6]
  Greckie: aionios - odwieczny, nieskończony
18:9
I jeśli oko twoje jest dla ciebie powodem upadku, wyłup[7] je i odrzuć od siebie; lepiej jest tobie wejść do życia jednookim, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym w ogień Gehenny.
Przypisy
 • [7]
  Dosłownie: wyrwij z korzeniami, uwolnij się od niego.
18:10
Patrzcie[8], abyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem mówię wam, że aniołowie ich w niebiosach przez cały czas patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebiosach.
Przypisy
 • [8]
  Lub: uważajcie.
18:11
Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić[9] to, co zginęło.
Przypisy
 • [9]
  Greckie: sodzo - uratować, ocalić, zbawić.
18:12
Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec, a zabłąkałaby się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu, i nie pójdzie w górach szukać zabłąkanej[10]?
Przypisy
 • [10]
  Greckie: planao - błąkać się, włóczyć, wprowadzać w błąd, zwodzić.
18:13
I jeśli uda[11] się mu ją znaleźć, zaprawdę mówię wam, że bardziej raduje[12] się z niej, niż z owych dziewięćdziesięciu dziewięciu, które nie zabłądziły.
Przypisy
18:14
Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebiosach, aby zginął jeden z tych małych.
18:15
A jeśli zgrzeszyłby przeciwko tobie twój brat, idź, wskaż mu jego winę[13] między tobą, a nim samym; jeśli usłuchałby ciebie, pozyskałeś swojego brata.
Przypisy
 • [13]
  Greckie: elencho - napominać, wykazać winę argumentując, obnażyć winę, skarcić, zawstydzić, strofować, karać.
18:16
Jeśli jednak nie usłuchałby, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu ust dwóch lub trzech świadków[14] oparte było każde słowo.
Przypisy
 • [14]
  Greckie: martys - świadczyć aż do męczeństwa, być naocz. świad.
18:17
A jeśli nie usłuchałby ich, powiedz zborowi[15]; a jeśli nie usłuchałby zboru, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik[16].
Przypisy
 • [15]
  Greckie: ekklesia - wywołani z, społeczność, zbór, zebranie publ.
 • [16]
  Lub: poborca podatków.
18:18
Zaprawdę mówię wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie; a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.
18:19
I znów mówię wam: Gdyby dwaj z was na ziemi zgodzili się co do wszelkiej sprawy, wszystko, o co by prosili, stanie się im od Ojca mojego, który jest w niebiosach.
18:20
Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni[17] w moje imię, tam jestem pośród[18] nich.
Przypisy
 • [17]
  Greckie: synago - zebrać razem, połączyć, zwoływać kogoś.
 • [18]
  Dosłownie: w środku nich.
18:21
Wtedy Piotr podszedł do Niego i powiedział: Panie! Ile razy, jeżeli brat mój przeciwko mnie zgrzeszy, mam mu odpuścić[19]? Czy aż do siedmiu razy?
Przypisy
 • [19]
  Greckie: afiemi - dać odejść, umorzyć dług, przebaczyć, uwolnić.
18:22
I Jezus powiedział mu: Nie mówię ci: Aż do siedmiu razy, ale aż do siedemdziesięciu razy siedem.
18:23
Dlatego podobne[20] jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka – króla, który chciał rozliczyć zobowiązania[21] ze swoimi sługami.
Przypisy
 • [20]
  Greckie: homoioo - być uczyniony jak, porównać.
 • [21]
  Greckie: logos - słowo, rachunek.
18:24
A gdy oni zaczęli się rozliczać[22], przyprowadzono do niego jednego, który był winien dziesięć tysięcy talentów.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: synairo - podsumować rachunki, podnosić razem.
18:25
A gdy nie miał z czego oddać, nakazał[23] go jego pan sprzedać, i jego żonę, i dzieci, i wszystko co miał, by tak został oddany dług.
Przypisy
 • [23]
  Greckie: keleuo - polecać, kazać.
18:26
Upadł więc sługa i pokłonił się mu, mówiąc: Panie! Bądź dla mnie cierpliwy[24], a oddam ci wszystko.
Przypisy
18:27
I zlitował[25] się pan tego sługi, uwolnił go, i odpuścił jemu dług.
Przypisy
 • [25]
  Lub: być poruszonym wewnątrz.
18:28
A gdy wyszedł ów sługa i znalazł jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów, chwycił mocno i dusił go, mówiąc: Oddaj mi, co jesteś winny.
18:29
Padł więc współsługa do jego stóp i prosił go, mówiąc: Bądź dla mnie cierpliwy[26], a oddam ci wszystko.
Przypisy
 • [26]
  Lub: stań się wyrozumiały
18:30
Lecz on nie chciał, ale poszedł i wrzucił go do więzienia, aż odda co jest winny.
18:31
Ujrzeli więc współsłudzy jego, co się stało, i zasmucili się bardzo, poszli i dokładnie opowiedzieli[27] swojemu panu wszystko, co zaszło.
Przypisy
 • [27]
  Greckie: diasafeo - wyjaśnić jasno bądź prosto, wyjawić.
18:32
Wtedy wezwał go jego pan i powiedział mu: Sługo zły! Cały dług tobie odpuściłem dlatego, że mnie poprosiłeś;
18:33
Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim współsługą, jak i ja zlitowałem się nad tobą?
18:34
I rozgniewał się jego pan, oddał go strażnikom więzienia[28], dopóki nie odda wszystkiego, co jest mu winien.
Przypisy
 • [28]
  Lub: ten, kto wydobywa prawdę za pomocą tortur.
18:35
Tak i Ojciec mój niebiański uczyni wam, jeśli nie odpuścicie swojemu bratu z serc waszych jego upadków[29].
Przypisy
 • [29]
  Greckie: paraptoma - przewinienie, fałszywy krok, występek.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
Rzym 12:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W I Sam 16:10-11 i I Sam 17:12-14 Biblia mówi nam że Dawid był najmłodszym z 8 synów Isaja. Natomiast w I Kron 2:13-16 Biblia mówi nam że był najmłodszym z 7 synów Isaja. Jak możemy to wytłumaczyć? Większość uczonych uważa że jeden z synów Isaja musiał umrzeć pomiędzy wydarzeniami z 1 Księgi Samuela i 1 Księgi Kronik.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić