„Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy; sypią dookoła wały i zdobywają ją.”

Biblia Warszawska: Księga Habakuka 1,10

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Marka 15:1

15:1
A przez rano przedniejsi kapłani uczynili naradę ze starszymi, z uczonymi w Piśmie i całą radą, po czym związali Jezusa, odprowadzili go oraz wydali Piłatowi.
15:2
Więc Piłat go zapytał: Ty jesteś królem Żydów? Zaś on, odpowiadając mu, mówi: Ty się wypowiedziałeś[1].
Przypisy
  • [1]
    Także: mówisz, nazywasz.
15:3
A przedniejsi kapłani wiele go oskarżali; ale on nic nie powiedział.
15:4
Zaś Piłat znowu go pytał, mówiąc: Nic nie odpowiadasz? Patrz, jak wiele świadczą przeciwko tobie.
15:5
A Jezus nic nie odpowiedział, tak, że Piłat się dziwił.
15:6
Lecz na święto wypuszczał im jednego więźnia; tego, o którego prosili.
15:7
A był jeden, zwany Barabbaszem, związany ze współwinnymi rozruchów, którzy w zamieszkach popełnili morderstwo.
15:8
Więc lud wystąpił, zawołał i zaczął prosić, aby im czynił jak zawsze.
15:9
Zaś Piłat im odpowiedział, mówiąc: Chcecie, wypuszczę wam króla Żydów?
15:10
Gdyż wiedział, że przedniejsi kapłani wydali go z zawiści.
15:11
Zaś przedniejsi kapłani podburzyli tłum, aby im raczej wypuścił Barabbasza.
15:12
A Piłat, znowu odpowiadając, mówi im: Zatem co chcecie abym uczynił temu, którego nazywacie królem Żydów?
15:13
Ale oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
15:14
Zaś Piłat im powiedział: Co bowiem, złego uczynił? Ale oni mocniej zawołali: Ukrzyżuj go!
15:15
Więc Piłat, chcąc uczynić satysfakcję tłumowi, wypuścił im Barabbasza, a Jezusa ubiczował i wydał, aby został ukrzyżowany.
15:16
A żołnierze zaprowadzili go do wewnątrz dziedzińca, to jest do pretorium, i zwołują całą kohortę[1].
Przypisy
  • [1]
    Czyli jednostkę wojskową.
15:17
Stroją go także szkarłatem oraz po upleceniu, wkładają mu wieniec cierniowy.
15:18
Zaczęli go też pozdrawiać: Bądź pozdrowiony królu Żydów!
15:19
I trzciną bili jego głowę, opluwali go, i kłaniali mu się zginając kolana.
15:20
A kiedy go wyśmiali, rozebrali go ze szkarłatu oraz ubrali go w jego szaty. I go odprowadzają, aby go ukrzyżować.
15:21
Zmuszają także pewnego przechodnia, idącego z pola Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, aby poniósł jego krzyż.
15:22
A prowadzą go do miejsca nazywanego Golgota, co jest tłumaczone - Miejsce Czaszki.
15:23
Dawali mu też pić wino zaprawione mirrą, ale on nie przyjął.
15:24
I go ukrzyżowali, rozdzielając jego szaty oraz rzucając o nie los, co kto miałby wziąć.
15:25
A była trzecia godzina, kiedy go ukrzyżowali.
15:26
Był też wyryty nad nim tytuł jego winy: Król Żydów.
15:27
Nadto ukrzyżowali z nim dwóch rozbójników; jednego z prawej, a drugiego z lewej jego strony.
15:28
Więc wypełniło się Pismo, mówiące: Z niegodziwcami jest policzony.
15:29
A ci, co obok przechodzili mu bluźnili, kiwając swoimi głowami oraz mówiąc: Ej! Ty, co obalasz Świątynię i budujesz ją w trzech dniach!
15:30
Uratuj sam siebie i zstąp z krzyża!
15:31
Podobnie przedniejsi kapłani z uczonymi w Piśmie, wyśmiewając się między sobą, mówili: Innych uratował, a samego siebie uratować nie może.
15:32
Niech teraz Chrystus, król Israela zstąpi z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Także mu urągali ci, co zostali razem z nim ukrzyżowani.
15:33
Zaś gdy była szósta godzina, w całym kraju stała się ciemność, aż do godziny dziewiątej.
15:34
A o dziewiątej godzinie Jezus zawołał wielkim głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachthani? To jest, tłumacząc: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?
15:35
A niektórzy z obok stojących, kiedy to usłyszeli, mówili: Oto woła Eliasza.
15:36
I ktoś podbiegł, napełnił gąbkę octem winnym, włożył ją na trzcinę, i dawał mu pić, mówiąc: Pozwólcie, patrzmy czy Eliasz nadchodzi, aby go ściągnąć.
15:37
Zaś Jezus zawołał wielkim głosem i oddał ducha.
15:38
Rozerwała się także na dwoje zasłona Świątyni, od góry - aż do dołu.
15:39
Zaś setnik, stojący naprzeciwko niego, słysząc, że to wykrzyknął i oddał ducha, powiedział: Prawdziwie ten człowiek był Synem Boga.
15:40
Ale były też patrzące z dala niewiasty, wśród których była Maria Magdalena, Maria - matka małego Jakóba i Jozesa oraz Salome,
15:41
Które kiedy był w Galilei, towarzyszyły mu i mu służyły. Nadto wiele innych, co razem z nim weszły do Jerozolimy.
15:42
A gdy już nastał wieczór - ponieważ było Przygotowanie[1], będące przed odpoczynkiem -
Przypisy
  • [1]
    Do rozpoczynającego się (od złożenia baranka) Święta Paschy.
15:43
Przyszedł Józef z Arymathei, wybitny radca, który sam wyczekiwał Królestwa, śmiało wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
15:44
Zaś Piłat się zdziwił, że już umarł, po czym zawołał setnika i go spytał, czy dawno zginął?
15:45
A kiedy się dowiedział od setnika, podarował ciało Józefowi.
15:46
Zaś on kupił sukno, zdjął go, owinął suknem oraz położył go w grobowcu, który był wyciosany ze skały. Zatoczył też kamień na drzwi grobowca.
15:47
A Maria Magdalena oraz Maria Jozesa patrzały, gdzie został położony.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
BG Kol 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Er był pierwszą osobą która została zabita przez swoją niegodziwość i nikczemność. (I Mojż 38,7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić