„Tedy dwudziestego roku za Jeroboama, króla izraelskiego, królował Aza nad Judą.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Królewska 15,9

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Marka 16:6

16:1
A gdy minął szabbat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedszy, namazały Jezusa.
16:2
A barzo rano pierwszego dnia z szabbatów przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce.
16:3
I mówiły między sobą: Kto nam odwali kamień ode drzwi grobowych?
16:4
A pojźrzawszy, obaczyły odwalony kamień: abowiem był barzo wielki.
16:5
A wszedszy w grób, ujźrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się.
16:6
Który im rzekł: Nie lękajcie się: Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Wstał, nie masz go tu! Oto miejsce, gdzie go położono.
16:7
Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, iż was uprzedza do Galilejej: tam go oglądacie, jako wam powiedział.
16:8
A one wyszedszy, uciekły z grobu, abowiem zjęło je drżenie i strach, a nikomu nic nie powiedały, bo się bały.
16:9
A wstawszy raniuczko pierwszego dnia szabbatu, ukazał się naprzód Maryjej Magdalenie, z której był wyrzucił siedmi czartów.
16:10
Ona szedszy, opowiedziała tym, którzy z nim bywali, smutnym i płaczącym.
16:11
A oni usłyszawszy, iż żywie i był widzian od niej, nie wierzyli.
16:12
Potym też dwiema z nich idącym okazał się w inszym kształcie, idącym do wsi.
16:13
A oni szedszy, opowiedzieli drugim: ani onym uwierzyli.
16:14
Na ostatek onym jedenaście społem u stołu siedzącym ukazał się i wymawiał niedowiarstwo ich i zatwardzenie serca, iż tym, którzy go widzieli, że zmartwychwstał, nie wierzyli.
16:15
I mówił im: Idąc na wszytek świat, opowiadajcie Ewanielią wszemu stworzeniu.
16:16
Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępion.
16:17
A cuda tych, co uwierzą, te naszladować będą: w imię moje czarty będą wyrzucać, nowemi językami będą mówić,
16:18
węże będą brać, i choćby co śmiertelnego pili, szkodzić im nie będzie, na niemocne ręce będą kłaść, a dobrze się mieć będą.
16:19
A Pan Jezus, potem jako do nich mówił, wzięty jest do nieba i siedzi na prawicy Bożej.
16:20
A oni wyszedszy, przepowiadali wszędy, a Pan dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda pozad idące.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;
I Piotr 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszym miastem wspomnianym w Biblii było Eden (I Mojż 2:10). Natomiast drugim wspomnianym miastem Chawila w którym było wyborne złoto, żywica bdelium i kamienie onyksowe (I Mojż 2:11-12).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić