„Przenocujże tu już przez tę noc, a jutro rano, jeśliż on tobie prawo bliskości twe będzie zachować chciał, dobrze, niechajże będzie bliższem, a jeśliżci go nie będzie chciał zachować, ja to prawo bliskości zachowam tobie, świadkiem mi jest Pan, a przetoż tu śpi aż do poranku.”

Biblia Brzeska: Księga Rut 3,13

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 6:14

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
6:1
I stało się, gdy już ludzie poczęli się rozmnażać na ziemi, a rozrodzili córy.
6:2
Tedy synowie Boży widząc córki ludzkie, iż były cudne, brali je sobie za żony, które się im jedno podobały.
6:3
Rzekł tedy Pan: Duch mój wiecznie się sądem nie będzie obchodzić z człowiekiem, gdyż jest ciało. A wszakże mu sfolguję sto i dwadzieścia lat.
6:4
Czasu też onego byli obrzymi na ziemi, przy tym też, gdy się synowie Boży zjęli z córkami ludzkiemi, narodziły im potomstwa. A cić są mocarze, którzy po wszystki czasy byli sławnemi.
6:5
Tedy Pan widząc wielką złość człowieczą na ziemi, a iż wszytko zmyslanie serca jego, nic inego nie było, jedno złe po wszystek czas.
6:6
Żal mu tedy było, iż uczynił człowieka na ziemi i żałował na sercu swym.
6:7
I rzekł tak Pan: Ja do gruntu wygładzę z ziemie człowieka, któregom stworzył, od człowieka począwszy, aż do bydlęcia i do gadu, a także i do ptaków powietrznych, abowiem mi żal, iżem je stworzył.
6:8
Ale Noe znalazł łaskę u Pana.
6:9
Tyć są rodzaje Noe. Noe był mężem sprawiedliwym i doskonałym czasu swego, chodząc wedle bojaźni Bożej.
6:10
A urodzili się mu trzej synowie: Sem, Cham i Jafet.
6:11
Na ten czas ziemia była skażona przed Bogiem, będąc pełna gwałtownego łupiestwa.
6:12
Tedy wejzrał Bóg na ziemię, a ona była skażona (Abowiem wszelkie ciało popsowało było drogę swą na ziemi.)
6:13
Rzekł tedy Bóg do Noego: Przyszedł koniec wszelkiemu ciału przede mną, abowiem ziemia napełniona jest łupiestwa od nich; a przetoż wytracę je z ziemie.
6:14
Uczyńże tedy sobie archę z drzewa jodłowego i pobuduj izdbice w niej, a oblej ją smołą z wierzchu i wewnątrz.
6:15
A uczynisz ją tym kształtem: Długość archy będzie na trzechset łokiet; a szerokość jej na pięćdziesiąt łokiet: a wyższa jej na trzechdziesiąt łokiet.
6:16
Uczynisz też okno w arsze, a uczynisz je na wzwyż na łokciu i wstawisz drzwi onej archy z boku jej; uczynisz w niej trzy piętra: spodnie, średnie i wyższe.
6:17
A ja przywiodę potop wód na ziemię ku wytraceniu wszego ciała, w którym jest duch żywota pod niebem, a to cożkolwiek jest na ziemi, zginie.
6:18
Ale przymierze swe postanowię z tobą. Ty wnidziesz do archy, synowie twoi, żona twa i żony synów twoich z tobą.
6:19
Weźmiesz też do archy po parze z każdego żywego stworzenia, wszelkiego ciała, aby z tobą żywo zachowane były, to jest samca i samicę.
6:20
Z ptastwa wedle rodzaju ich, z bydła wedle rodzaju ich i ze wszego gadu ziemskiego wedle rodzaju jego. Ty wszytki po parze wnidą z tobą, aby żywo zostały.
6:21
Weźmiesz też z sobą wszech pokarmów, które jadają, a zbierzesz je do siebie, aby i tobie i im były ku pokarmowi.
6:22
Uczynił to tedy Noe wszytko tak, jako mu Bóg rozkazał.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

"Droga na jeden Szabat" (Dz 1:12) była to odległość drogi na około pół mili (około 800 metrów). Była to tradycja uczyniona przez ludzi określająca odległość jaką mogli przebyć Żydzi w Szabat.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
Tyt 2:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić