„Powiedział bowiem: Na pewno są moim ludem, synami, którzy mi się nie sprzeniewierzą. I tak stał się ich Zbawicielem.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Izajasza 63,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List do Hebrajczyków 4,14

Biblia Warszawska

Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.
List do Hebrajczyków 4,14

Biblia Brzeska

Mając tedy biskupa wielkiego, który przeniknął nieba, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy to wyznanie.
List do Hebrajczyków 4,14

Biblia Gdańska

Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania.
Żydów 4,14

Biblia Tysiąclecia

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
List do Hebrajczyków 4,14

Biblia Jakuba Wujka

Mając tedy nawyższego Kapłana wielkiego, który przeszedł niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się wyznania.
List do Hebrajczyków 4,14

Nowa Biblia Gdańska

Mając więc, wielkiego Arcykapłana, co przejął niebiosa, Jezusa, Syna Boga, powinniśmy się trzymać umowy.
List do Hebrajczyków 4,14

Biblia Przekład Toruński

Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno naszego wyznania.
List do Hebrajczyków 4,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania.
List do Hebrajczyków 4,14

American Standard Version

Having then a great high priest, who hath passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.
List do Hebrajczyków 4,14

Clementine Vulgate

Habentes ergo pontificem magnum qui penetravit clos, Jesum Filium Dei, teneamus confessionem.
List do Hebrajczyków 4,14

King James Version

Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession.
List do Hebrajczyków 4,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εχοντες ουν αρχιερεα μεγαν διεληλυθοτα τους ουρανους ιησουν τον υιον του θεου κρατωμεν της ομολογιας
List do Hebrajczyków 4,14

Young's Literal Translation

Having, then, a great chief priest passed through the heavens -- Jesus the Son of God -- may we hold fast the profession,
List do Hebrajczyków 4,14

World English Bible

Having then a great high priest, who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold tightly to our confession.
List do Hebrajczyków 4,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić