„Za wszelką radość poczytajcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie,”

Biblia Jakuba Wujka: List św. Jakuba 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List do Hebrajczyków 4,13

Biblia Warszawska

I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.
List do Hebrajczyków 4,13

Biblia Brzeska

A nie masz żadnego stworzenia, które by przed nim jawne nie było, ale wszytki rzeczy są gołe i otworzyste przed oczyma tego, z którym sprawę mamy.
List do Hebrajczyków 4,13

Biblia Gdańska

A nie masz żadnego stworzenia, które by nie było jawne przed obliczem jego; owszem wszystkie rzeczy obnażone są i odkryte oczom tego, o którym mówimy.
Żydów 4,13

Biblia Tysiąclecia

Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
List do Hebrajczyków 4,13

Biblia Jakuba Wujka

A nie masz żadnego stworzenia niewidzialnego przed oblicznością jego, lecz wszytkie rzeczy obnażone są i odkryte oczom jego, do którego nam mowa.
List do Hebrajczyków 4,13

Nowa Biblia Gdańska

Także przed Nim - od którego dla nas to Słowo - nie ma żadnego ukrytego stworzenia, ale wszystkie są gołe i odkryte przed Jego oczami.
List do Hebrajczyków 4,13

Biblia Przekład Toruński

I nie ma stworzenia ukrytego przed Jego obliczem, owszem, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, któremu zdamy sprawę.
List do Hebrajczyków 4,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę.
List do Hebrajczyków 4,13

American Standard Version

And there is no creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and laid open before the eyes of him with whom we have to do.
List do Hebrajczyków 4,13

Clementine Vulgate

Et non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus : omnia autem nuda et aperta sunt oculis ejus, ad quem nobis sermo.
List do Hebrajczyków 4,13

King James Version

Neither is there any creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do.
List do Hebrajczyków 4,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ουκ εστιν κτισις αφανης ενωπιον αυτου παντα δε γυμνα και τετραχηλισμενα τοις οφθαλμοις αυτου προς ον ημιν ο λογος
List do Hebrajczyków 4,13

Young's Literal Translation

and there is not a created thing not manifest before Him, but all things [are] naked and open to His eyes -- with whom is our reckoning.
List do Hebrajczyków 4,13

World English Bible

There is no creature that is hidden from his sight, but all things are naked and laid open before the eyes of him with whom we have to do.
List do Hebrajczyków 4,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić