„Niech poszukają w kronikach twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomość, że to miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę, a rozruchy wznieca się w nim od dawien dawna: dlatego zburzone zostało to miasto.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezdrasza 4,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 2,6

Biblia Warszawska

A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra.
Ewangelia św. Jana 2,6

Biblia Brzeska

I były tam sześć stągiew kamiennych, według oczyściania żydowskiego postawionych, biorąc każda w się dwa abo trzy dzbany.
Ewangelia św. Jana 2,6

Biblia Gdańska

I było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według oczyszczenia żydowskiego, biorących w się każda dwie albo trzy wiadra.
Jana 2,6

Biblia Tysiąclecia

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Ewangelia wg św. Jana 2,6

Biblia Jakuba Wujka

I było tam sześć stągiew kamiennych, według oczyścienia Żydowskiego postanowionych, biorących w się każda dwie abo trzy wiadra.
Ewangelia wg św. Jana 2,6

Nowa Biblia Gdańska

A było tam sześć kamiennych stągwi, ustawionych według obrzędu oczyszczania Żydów, które mieściły w sobie po dwie, albo trzy miary.
Dobra Nowina spisana przez Jana 2,6

Biblia Przekład Toruński

A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie każda po dwie lub trzy miary.
Ewangelia Jana 2,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących każda dwa albo trzy wiadra.
Ewangelia Jana 2,6

American Standard Version

Now there were six waterpots of stone set there after the Jews` manner of purifying, containing two or three firkins apiece.
Ewangelia Jana 2,6

Clementine Vulgate

Erant autem ibi lapide hydri sex posit secundum purificationem Judorum, capientes singul metretas binas vel ternas.
Ewangelia Jana 2,6

King James Version

And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.
Ewangelia Jana 2,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ησαν δε εκει υδριαι λιθιναι εξ κειμεναι κατα τον καθαρισμον των ιουδαιων χωρουσαι ανα μετρητας δυο η τρεις
Ewangelia Jana 2,6

Young's Literal Translation

And there were there six water-jugs of stone, placed according to the purifying of the Jews, holding each two or three measures.
Ewangelia Jana 2,6

World English Bible

Now there were six water pots of stone set there after the Jews` manner of purifying, containing two or three metretes apiece.
Ewangelia Jana 2,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić