„jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta - w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała - stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia.”

Biblia Tysiąclecia: List św. Judy 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 2,22

Biblia Warszawska

Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Ewangelia św. Jana 2,22

Biblia Brzeska

I gdy potym zmartwychwstał, wspomionęli zwolennicy jego, iż im to powiedał i uwierzyli Pismu i słowu, które mówił Jezus.
Ewangelia św. Jana 2,22

Biblia Gdańska

Przetoż, gdy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż im to był powiedział; i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Jana 2,22

Biblia Tysiąclecia

Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Ewangelia wg św. Jana 2,22

Biblia Jakuba Wujka

Gdy tedy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż to mówił: i uwierzyli Pismu i mowie, którą wyrzekł Jezus.
Ewangelia wg św. Jana 2,22

Nowa Biblia Gdańska

Zatem gdy został wskrzeszony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli Pismu oraz słowu, które powiedział Jezus.
Dobra Nowina spisana przez Jana 2,22

Biblia Przekład Toruński

Gdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to mówił; i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus.
Ewangelia Jana 2,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus.
Ewangelia Jana 2,22

American Standard Version

When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he spake this; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
Ewangelia Jana 2,22

Clementine Vulgate

Cum ergo resurrexisset a mortuis, recordati sunt discipuli ejus, quia hoc dicebat, et crediderunt scriptur et sermoni quem dixit Jesus.
Ewangelia Jana 2,22

King James Version

When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
Ewangelia Jana 2,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οτε ουν ηγερθη εκ νεκρων εμνησθησαν οι μαθηται αυτου οτι τουτο ελεγεν αυτοις και επιστευσαν τη γραφη και τω λογω ω ειπεν ο ιησους
Ewangelia Jana 2,22

Young's Literal Translation

when, then, he was raised out of the dead, his disciples remembered that he said this to them, and they believed the Writing, and the word that Jesus said.
Ewangelia Jana 2,22

World English Bible

When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he said this, and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
Ewangelia Jana 2,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić