„Zaiste chociam do was pisał, nie pisałem wam dla onego, który był krzywdę uczynił, ani dla tego, któremu się krzywda stała, ale iżby miedzy wami znaczna była ona pilność nasza o was przed oblicznością Bożą.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 7,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,12

Biblia Warszawska

Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,12

Biblia Brzeska

A iście nie powtóre sami siebie zalecamy wam, ale wam dajemy przyczynę, abyście się chlubili z nas, żebyście mieli co rzec przeciwko tym, którzy z oblicza chwały szukają, a nie z serca.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,12

Biblia Gdańska

Albowiem nie samych siebie wam znowu zalecamy, ale wam dajemy przyczynę, abyście się chlubili nami i żebyście mieli co mówić przeciwko tym, którzy się chlubią z powierzchownych rzeczy, a nie z serca.
2 Koryntów 5,12

Biblia Tysiąclecia

Mówimy to, nie żeby znów wam siebie zalecać, lecz by dać wam sposobność do chlubienia się nami, iżbyście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca.
2 List do Koryntian 5,12

Biblia Jakuba Wujka

Nie znowu sami siebie wam zalecamy, ale wam dajemy przyczynę, abyście się chlubili z nas, żebyście mieli przeciwko tym, którzy się zalecają z wierzchu, a nie w sercu.
2 List do Koryntian 5,12

Nowa Biblia Gdańska

Bo nie siebie samych znowu wam polecamy, ale - z powodu nas - dajemy wam okazję chluby, abyście ją mieli wobec tych, co się chlubią na twarzy, a nie w sercu.
Drugi list do Koryntian 5,12

Biblia Przekład Toruński

Bo ponownie nie polecamy samych siebie, ale dajemy wam powód do chluby z nas, abyście ją mieli przeciw tym, którzy chlubią się z tego, co na zewnątrz, a nie z serca.
2 List do Koryntian 5,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo nie polecamy wam ponownie samych siebie, ale dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mieli co odpowiedzieć tym, którzy się chlubią tym, co zewnętrzne, a nie sercem.
II List do Koryntian 5,12

American Standard Version

We are not again commending ourselves unto you, but [speak] as giving you occasion of glorying on our behalf, that ye may have wherewith to answer them that glory in appearance, and not in heart.
2 List do Koryntian 5,12

Clementine Vulgate

Non iterum commendamus nos vobis, sed occasionem damus vobis gloriandi pro nobis : ut habeatis ad eos qui in facie gloriantur, et non in corde.
2 List do Koryntian 5,12

King James Version

For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart.
2 List do Koryntian 5,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου γαρ παλιν εαυτους συνιστανομεν υμιν αλλα αφορμην διδοντες υμιν καυχηματος υπερ ημων ινα εχητε προς τους εν προσωπω καυχωμενους και ου καρδια
2 List do Koryntian 5,12

Young's Literal Translation

for not again ourselves do we recommend to you, but we are giving occasion to you of glorifying in our behalf, that ye may have [something] in reference to those glorifying in face and not in heart;
2 List do Koryntian 5,12

World English Bible

For we are not commending ourselves to you again, but speak as giving you occasion of boasting on our behalf, that you may have something to answer those who boast in appearance, and not in heart.
2 List do Koryntian 5,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić