„Tedy synowie izraelscy, kapłani i Lewitowie i ini ludzie, którzy przyszli z więzienia uczynili poświącanie onego domu Bożego z weselem.”

Biblia Brzeska: Księga Ezdrasza 6,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,11

Biblia Warszawska

Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,11

Biblia Brzeska

Wiedząc tedy on strach Pański, ludzie ku wierze przywodzimy, a jestechmy u Boga jawnemi i nadziewam się, iż też w sumnieniach waszych jesteśmy jawnemi.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,11

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż wiedząc o tym strachu Pańskim, ludzi do wiary namawiamy, a Bogu jawnymi jesteśmy; i mam nadzieję, iż w sumieniach waszych jawnymi jesteśmy.
2 Koryntów 5,11

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż wiedząc o tym strachu Pańskim, ludzi do wiary namawiamy, a Bogu jawnymi jesteśmy; i mam nadzieję, iż w sumieniach waszych jawnymi jesteśmy.
2 Koryntów 5,11

Biblia Tysiąclecia

Tak więc przejęci bojaźnią Pana przekonujemy ludzi, wobec Boga zaś wszystko w nas odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla waszych sumień nie ma w nas nic zakrytego.
2 List do Koryntian 5,11

Biblia Jakuba Wujka

Wiedząc tedy strach Pański, ludzie namawiamy, lecz Bogu jawnymi jesteśmy. A spodziewam się, iż też w sumnieniach waszych jesteśmy jawnymi.
2 List do Koryntian 5,11

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego przekonujemy ludzi, doświadczając bojaźni przed Panem; zaś sami staliśmy się znanymi Bogu. Ale też mam nadzieję, że staliście się znanymi w waszych poradach.
Drugi list do Koryntian 5,11

Biblia Przekład Toruński

Wiedząc więc, czym jest bojaźń Pana, ludzi przekonujemy, a dla Boga jesteśmy jawnymi; a mam nadzieję, że i w waszych sumieniach jesteśmy jawnymi.
2 List do Koryntian 5,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wiedząc zatem o tym strachu Pańskim, przekonujemy ludzi; dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne; mam też nadzieję, że i dla waszych sumień wszystko w nas jest jawne.
II List do Koryntian 5,11

American Standard Version

Knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God; and I hope that we are made manifest also in your consciences.
2 List do Koryntian 5,11

Clementine Vulgate

Scientes ergo timorem Domini, hominibus suademus, Deo autem manifesti sumus. Spero autem et in conscientiis vestris manifestos nos esse.
2 List do Koryntian 5,11

King James Version

Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto God; and I trust also are made manifest in your consciences.
2 List do Koryntian 5,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειδοτες ουν τον φοβον του κυριου ανθρωπους πειθομεν θεω δε πεφανερωμεθα ελπιζω δε και εν ταις συνειδησεσιν υμων πεφανερωσθαι
2 List do Koryntian 5,11

Young's Literal Translation

having known, therefore, the fear of the Lord, we persuade men, and to God we are manifested, and I hope also in your consciences to have been manifested;
2 List do Koryntian 5,11

World English Bible

Knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men, but we are revealed to God; and I hope that we are revealed also in your consciences.
2 List do Koryntian 5,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić