„Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie.”

Biblia Tysiąclecia: Dzieje Apostolskie 20,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,10

Biblia Warszawska

Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,10

Biblia Brzeska

Abowiem mamy stanąć jawnie wszyscy przed stolicą Krystusową, aby każdy odniósł, coby na ciele wziął słusznie, wedle tego, co uczynił, abo dobrego, abo złego.
2 List św. Pawła do Koryntian 5,10

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił, lub dobre, lub złe.
2 Koryntów 5,10

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił, lub dobre, lub złe.
2 Koryntów 5,10

Biblia Tysiąclecia

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
2 List do Koryntian 5,10

Biblia Jakuba Wujka

Bo się wszyscy my musimy okazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł własne sprawy ciała, według tego, co uczynił: lub dobre, lub złe.
2 List do Koryntian 5,10

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż my wszyscy musimy zostać ukazani przed trybuną Chrystusa, aby każdy przyniósł to, co wydał pośród ciała, przez które działał - czy to szlachetne, czy to złe.
Drugi list do Koryntian 5,10

Biblia Przekład Toruński

Albowiem musimy wszyscy pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy odebrał to, co poprzez ciało zrobił i ze względu na to, co dokonał – czy to dobrego, czy to złego.
2 List do Koryntian 5,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło.
II List do Koryntian 5,10

American Standard Version

For we must all be made manifest before the judgment-seat of Christ; that each one may receive the things [done] in the body, according to what he hath done, whether [it be] good or bad.
2 List do Koryntian 5,10

Clementine Vulgate

Omnes enim non manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum, sive malum.
2 List do Koryntian 5,10

King James Version

For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad.
2 List do Koryntian 5,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τους γαρ παντας ημας φανερωθηναι δει εμπροσθεν του βηματος του χριστου ινα κομισηται εκαστος τα δια του σωματος προς α επραξεν ειτε αγαθον ειτε κακον
2 List do Koryntian 5,10

Young's Literal Translation

for all of us it behoveth to be manifested before the tribunal of the Christ, that each one may receive the things [done] through the body, in reference to the things that he did, whether good or evil;
2 List do Koryntian 5,10

World English Bible

For we must all be revealed before the judgment seat of Christ; that each one may receive the things in the body, according to what he has done, whether good or bad.
2 List do Koryntian 5,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić