„Najmilszy! najprzód żądam, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej.”

Biblia Gdańska (1881): 3 Jana 1,2

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 2 List św. Pawła do Koryntian 5:10

Tytuł oryginalny
List wtóry Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
5:1
Zaiste wiemy, iż jesli przybytek tego ziemskiego domu naszego będzie skażon, zbudowanie mamy od Boga, to jest mieszkanie nie urobione ręką, wiekuiste na niebie.
5:2
Abowiem dla tego wzdychamy, żądając być przyobleczeni przybytkiem naszym, który jest z nieba.
5:3
Jesliże będziemy nalezieni przyobleczeni, a nie nagiemi.
5:4
Bo my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy będąc obciążonemi, w którym nie żądamy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota.
5:5
Przy tym ten, który nas stworzył ku temu, jestci Bóg, który też nam dał zadatek Ducha.
5:6
Dufając tedy zawsze i wiedząc, że jesteśmy przychodniami w ciele, jesteśmy od Pana daleko.
5:7
Abowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie.
5:8
Dufamy też i wolimy precz wynidź z ciała, a idź do Pana mieszkać.
5:9
A przeto też uprzejmie żądamy i mieszkając i precz idąc, byśmy byli jemu wdzięcznymi.
5:10
Abowiem mamy stanąć jawnie wszyscy przed stolicą Krystusową, aby każdy odniósł, coby na ciele wziął słusznie, wedle tego, co uczynił, abo dobrego, abo złego.
5:11
Wiedząc tedy on strach Pański, ludzie ku wierze przywodzimy, a jestechmy u Boga jawnemi i nadziewam się, iż też w sumnieniach waszych jesteśmy jawnemi.
5:12
A iście nie powtóre sami siebie zalecamy wam, ale wam dajemy przyczynę, abyście się chlubili z nas, żebyście mieli co rzec przeciwko tym, którzy z oblicza chwały szukają, a nie z serca.
5:13
Bo choć szalejemy, Bogu szalejemy, choć jesteśmy rozumu zupełnego, wam jesteśmy.
5:14
Gdyż ona miłość Krystusowa przyciska nas i gdy żechmy też to postanowili, iż jesli jeden za wszytki umarł, tedy wszyscy byli umarłymi.
5:15
A za wszytki umarł, aby ci, którzy żywą napotym sobie nie żyli, ale temu, który za nie umarł i powstał.
5:16
Przeto napotym żadnego nie znamy wedle ciała, choć też uznaliśmy Krystusa wedle ciała, wszakże teraz więcej nie znamy.
5:17
A tak jesli kto jest w Krystusie, nowemci stworzeniem jest; stare rzeczy przeminęły, oto się wszytki nowe stały.
5:18
A wszytki rzeczy są z Boga, który nas sobie pojednał przez Jezusa Krystusa i dał nam posługowanie zjednania.
5:19
Abowiem Bóg był w Krystusie, świat sobie jednając, nie przyczytając im grzechów ich i położył w nas mowę tę zjednania.
5:20
A tak w imię Krystusowe jesteśmy posły, jakoby Bóg was prosił przez nas, prosimy tedy dla Krystusa, abyście się pojednali z Bogiem.
5:21
Abowiem to uczynił iż ten, który nie uznał grzechu, stał się grzechem za nas, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
I Tes 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Laban był bratem Rebeki (I Mojż 24:29). Rebeka została żoną Izaaka (I Mojż 24:67). Syn Izaaka i Rebeki, Jakub poślubił później dwie córki Labana: Leę i Rachelę (I Mojż 29:15-30).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios...
Efez 1:3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić