„Aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi PAN, który to czyni.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Amosa 9,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,17

Biblia Warszawska

I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.
1 List św. Jana 2,17

Biblia Brzeska

A świat ci przemija i pożądliwość jego, ale który czyni wolą Bożą, trwa na wieki.
1 List św. Jana 2,17

Biblia Gdańska

Światci przemija i pożądliwość jego; ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki.
1 Jana 2,17

Biblia Tysiąclecia

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
1 List św. Jana 2,17

Biblia Jakuba Wujka

A świat przemija i pożądliwość jego. Lecz kto czyni wolą Bożą, trwa na wieki.
1 List św. Jana 2,17

Nowa Biblia Gdańska

Lecz ten porządek i jego pożądanie przemija; a kto czyni wolę Boga, pozostaje na wieczność.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,17

Biblia Przekład Toruński

A świat przemija i jego pożądliwość; lecz kto czyni wolę Boga, trwa na wieki.
1 List Jana 2,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki.
1 List Jana 2,17

American Standard Version

And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.
1 List Jana 2,17

Clementine Vulgate

Et mundus transit, et concupiscentia ejus : qui autem facit voluntatem Dei manet in ternum.
1 List Jana 2,17

King James Version

And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.
1 List Jana 2,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ο κοσμος παραγεται και η επιθυμια αυτου ο δε ποιων το θελημα του θεου μενει εις τον αιωνα
1 List Jana 2,17

Young's Literal Translation

and the world doth pass away, and the desire of it, and he who is doing the will of God, he doth remain -- to the age.
1 List Jana 2,17

World English Bible

The world is passing away with its lusts, but he who does God's will remains forever.
1 List Jana 2,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić