„Jego synowi zaś dam jedno plemię, aby Dawid, mój sługa, miał na zawsze pochodnię przede mną w Jeruzalemie, mieście, które sobie wybrałem, aby tam złożyć swoje imię.”

Biblia Warszawska: I Księga Królewska 11,36

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 1,1

Biblia Warszawska

Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota -
1 List św. Jana 1,1

Biblia Brzeska

Co było od początku, cochmy słyszeli, cochmy widzieli oczyma naszymi, cochmy oglądali i ręce nasze macały, o Słowie żywota.
1 List św. Jana 1,1

Biblia Gdańska

Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszemi widzieli i na cośmy patrzyli, i czego się ręce nasze dotykały, o Słowie żywota;
1 Jana 1,1

Biblia Tysiąclecia

[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce -
1 List św. Jana 1,1

Biblia Jakuba Wujka

Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy widzieli oczyma naszemi, cośmy oglądali i ręce nasze dotykały, o słowie żywota,
1 List św. Jana 1,1

Nowa Biblia Gdańska

Co było od początku odnośnie Słowa Życia, co usłyszeliśmy, co naszymi oczami zobaczyliśmy i nasze ręce dotykały,
Pierwszy list spisany przez Jana 1,1

Biblia Przekład Toruński

Co było od początku, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotknęły, to opowiadamy – o Słowie życia,
1 List Jana 1,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o Słowie życia;
1 List Jana 1,1

American Standard Version

That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we beheld, and our hands handled, concerning the Word of life
1 List Jana 1,1

Clementine Vulgate

Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, et manus nostr contrectaverunt de verbo vit :
1 List Jana 1,1

King James Version

That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
1 List Jana 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης
1 List Jana 1,1

Young's Literal Translation

That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we did behold, and our hands did handle, concerning the Word of the Life --
1 List Jana 1,1

World English Bible

That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we saw, and our hands touched, concerning the Word of life
1 List Jana 1,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić