„On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.”

Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian 4,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 3,1

Biblia Warszawska

Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.
1 List św. Jana 3,1

Biblia Brzeska

Obaczcie jaką miłość dał nam Ociec, to jest, abyśmy byli nazwani syny Bożymi. Dla tego świat nas nie zna, iż też nie zna jego.
1 List św. Jana 3,1

Biblia Gdańska (1632)

Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziatkami Bożemi nazwani byli. Dlategoć świat nie zna nas, iż onego nie zna.
1 Jana 3,1

Biblia Gdańska (1881)

Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziatkami Bożemi nazwani byli. Dlategoć świat nie zna nas, iż onego nie zna.
1 Jana 3,1

Biblia Tysiąclecia

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
1 List św. Jana 3,1

Biblia Jakuba Wujka

Patrzcie, jaką miłość dał nam Ociec, że nazwani jesteśmy synami Bożymi i jesteśmy. Dlatego świat nie zna nas, iż onego nie zna.
1 List św. Jana 3,1

Nowa Biblia Gdańska

Spójrzcie, jaką miłość podarował nam Ojciec - abyśmy zostali nazwani dziećmi Boga. Z tego powodu ten świat nas nie rozumie, bo Go nie poznał.
Pierwszy list spisany przez Jana 3,1

Biblia Przekład Toruński

Zobaczcie, jaką miłość daje nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi. Świat dlatego nas nie zna, ponieważ Jego nie poznał.
1 List Jana 3,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna.
1 List Jana 3,1

American Standard Version

Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called children of God; and [such] we are. For this cause the world knoweth us not, because it knew him not.
1 List Jana 3,1

Clementine Vulgate

Videte qualem caritatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur et simus. Propter hoc mundus non novit nos : quia non novit eum.
1 List Jana 3,1

King James Version

Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.
1 List Jana 3,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ιδετε ποταπην αγαπην δεδωκεν ημιν ο πατηρ ινα τεκνα θεου κληθωμεν δια τουτο ο κοσμος ου γινωσκει ημας οτι ουκ εγνω αυτον
1 List Jana 3,1

Young's Literal Translation

See ye what love the Father hath given to us, that children of God we may be called; because of this the world doth not know us, because it did not know Him;
1 List Jana 3,1

World English Bible

Behold, how great a love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! For this cause the world doesn't know us, because it didn't know him.
1 List Jana 3,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić