World English Bible Audio
Księga Sędziów
Oryginalna nazwa księgi: Judges

Warto odwiedzić