World English Bible Audio
Księga Powtórzonego Prawa
Oryginalna nazwa księgi: Deuteronomy

Warto odwiedzić