World English Bible Audio
2 Księga Królewska
Oryginalna nazwa księgi: 2 Kings

Warto odwiedzić