World English Bible Audio
1 Księga Królewska
Oryginalna nazwa księgi: 1 Kings

Warto odwiedzić