„Pan zastępów tak mówi: Obaczcie pilnie drogi wasze.”

Biblia Brzeska: Księga Aggeusza 1,7

Young's Literal Translation
Księga: 1 Księga Kronik 8:1

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
O Przekładzie
8:1
And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,
8:2
Nohah the fourth, and Rapha the fifth.
8:3
And there are sons to Bela: Addar, and Gera,
8:4
and Abihud, and Abishua, and Naaman, and Ahoah,
8:5
and Gera, and Shephuphan, and Huram.
8:6
And these [are] sons of Ehud: they are heads of fathers to the inhabitants of Geba, and they remove them unto Manahath;
8:7
and Naaman, and Ahiah, and Gera, he removed them, and begat Uzza and Ahihud.
8:8
And Shaharaim begat in the field of Moab, after his sending them away; Hushim and Baara [are] his wives.
8:9
And he begetteth of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,
8:10
and Jeuz, and Shachiah, and Mirmah. These [are] his sons, heads of fathers.
8:11
And of Hushim he begat Ahitub and Elpaal.
8:12
And sons of Elpaal: Eber, and Misheam, and Shamer, (he built Ono and Lod and its small towns),
8:13
and Beriah and Shema, (they [are] the heads of fathers to the inhabitants of Aijalon -- they caused to flee the inhabitants of Gath),
8:14
and Ahio, Shashak, and Jeremoth,
8:15
and Zebadiah, and Arad, and Ader,
8:16
and Michael, and Ispah, and Joha, sons of Beriah,
8:17
and Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber,
8:18
and Ishmerai, and Jezliah, and Jobab, sons of Elpaal;
8:19
And Jakim, and Zichri, and Zabdi,
8:20
and Elienai, and Zillethai, and Eliel,
8:21
and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, sons of Shimei;
8:22
And Ishpan, and Heber, and Eliel,
8:23
and Abdon, and Zichri, and Hanan,
8:24
and Hananiah, and Elam, and Antothijah,
8:25
and Iphedeiah, and Penuel, sons of Shashak;
8:26
And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,
8:27
and Jaareshiah, and Eliah, and Zichri, sons of Jeroham.
8:28
These [are] heads of fathers, by their generations, heads; these dwelt in Jerusalem.
8:29
And in Gibeon hath the father of Gibeon dwelt, and the name of his wife [is] Maachah;
8:30
and his son, the first-born, [is] Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,
8:31
and Gedor, and Ahio, and Zacher;
8:32
and Mikloth begat Shimeah. And they also over-against their brethren dwelt in Jerusalem with their brethren.
8:33
And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchi-Shua, and Abinadab, and Esh-Baal.
8:34
And a son of Jonathan [is] Merib-Baal, and Merib-Baal begat Micah;
8:35
and sons of Micah: Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz:
8:36
and Ahaz begat Jehoadah, and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,
8:37
and Moza begat Binea, Raphah [is] his son, Eleasah his son, Azel his son.
8:38
And to Azel [are] six sons, and these [are] their names: Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these [are] sons of Azel.
8:39
And sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jehush the second, and Eliphelet the third.
8:40
And the sons of Ulam are men mighty in valour, treading bow, and multiplying sons and son`s sons, a hundred and fifty. All these [are] of the sons of Benjamin.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zbroja Goliata ważyła aż 125 funtów (około 55-60 kg) (I Sam 17,5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić