„Ja, Paweł, piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie - by już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie.”

Biblia Tysiąclecia: List do Filemona 1,19

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 15:29

15:1
Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość.
15:2
Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą.
15:3
Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych.
15:4
Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca.
15:5
Głupiec gardzi karceniem swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie.
15:6
W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, lecz dochody bezbożnego marnieją.
15:7
Wargi mędrców rozsiewają wiedzę, lecz serce głupców jest przewrotne.
15:8
Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się.
15:9
Ohydą dla Pana jest droga bezbożnego, lecz naśladowcę sprawiedliwości On miłuje.
15:10
Surowa kara spada na tego, kto zbacza z drogi: kto nienawidzi napomnienia, musi umrzeć.
15:11
Kraina umarłych i Otchłań są otwarte przed Panem, tym bardziej serca synów ludzkich.
15:12
Szyderca nie lubi tego, kto go napomina, nie chce iść do mędrców.
15:13
Radosne serce rozwesela oblicze; lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony.
15:14
Serce rozumne szuka wiedzy, lecz usta głupców karmią się głupotą.
15:15
Wszystkie dni uciśnionego są złe; lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę.
15:16
Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem.
15:17
Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż karmny wół wraz z nienawiścią.
15:18
Człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór.
15:19
Droga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka prawych jest wyrównana.
15:20
Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz człowiek głupi lekceważy swoją matkę.
15:21
Głupota sprawia radość nierozsądnemu, lecz mąż roztropny chodzi ścieżką prostą.
15:22
Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie.
15:23
Raduje to człowieka, gdy umie dać odpowiedź; jakże dobre jest słowo we właściwym czasie!
15:24
Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole.
15:25
Pan burzy dom butnych, lecz ustala granicę wdowy.
15:26
Zamysły złych są ohydą dla Pana, lecz miłe mu są słowa czystych.
15:27
Burzy swój dom ten, kto jest przekupny; lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył.
15:28
Serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość.
15:29
Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.
15:30
Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości.
15:31
Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców.
15:32
Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu.
15:33
Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
Gal 3:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus uczynił ponad 30 cudów w Ewangeliach.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!
Ps 42:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić