„Ale każdy jest doświadczany na skutek własnego pożądania, wciągany oraz łowiony na przynętę.”

Nowa Biblia Gdańska: List spisany przez Jakóba 1,14

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 16:1

16:1
Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka.
16:2
Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy.
16:3
Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.
16:4
Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu.
16:5
Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana; z pewnością nie ujdzie on pomsty.
16:6
Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego.
16:7
Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół.
16:8
Lepiej mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie.
16:9
Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.
16:10
Wyrok Boży jest na wargach króla; gdy sprawuje sąd, jego usta się nie mylą.
16:11
Prawidłowa waga i szale wagi należą do Pana, wszystkie odważniki w worku są jego dziełem.
16:12
Zbrodnicze działanie jest ohydą dla królów, gdyż na sprawiedliwości opiera się tron.
16:13
Sprawiedliwe wargi podobają się królowi, kocha on tego, kto mówi szczerze.
16:14
Gniew króla to zwiastun śmierci, lecz mądry mąż może go ubłagać.
16:15
W jaśniejącej twarzy króla jest życie, a jego łaska jest jak obłok z deszczem wiosennym.
16:16
Więcej warte jest nabycie mądrości niż złota, a cenniejsze jest nabycie rozumu niż srebra.
16:17
Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie.
16:18
Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.
16:19
Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami.
16:20
Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy.
16:21
Kto ma mądre serce, ten zwie się rozumnym, a słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania.
16:22
Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców.
16:23
Serce mędrca udziela mądrości jego ustom i pomnaża jego zdolność przekonywania.
16:24
Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała.
16:25
Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.
16:26
Głód robotnika pomaga mu przy pracy, bo jego usta go pobudzają.
16:27
Nicpoń kopie doły zguby, a jego mowa jest jak ogień płonący.
16:28
Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół.
16:29
Człowiek gwałtowny zwodzi swojego bliźniego i wprowadza go na niedobrą drogę.
16:30
Kto przymruża oczy, ma przewrotne myśli, a kto zaciska wargi, ten już zło popełnił.
16:31
Wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości.
16:32
Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.
16:33
Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
Łuk 12:11

W Chrystusie

Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
I Tes 5:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Siedmioro ludzi popełniło w Biblii samobójstwo: Zimri: (I Król 16:18), Judasz: (Mat 27:,3-5), Abimelech: (Sdz 9:53-54), Achitofel: (II Sam 17:23), Samson: (Sdz 16:25-30), Saul: (I Sam 31:4-5, I Kron 10:4-5), Człowiek który nosił zbroję Saula: (I Sam 31:5, I Kron 10:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić