„Tak żeście się wy stali za wzór wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Tesalonicensów 1,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 121:4

121:1
Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?
121:2
Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.
121:3
Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.
121:4
Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.
121:5
Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.
121:6
Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy.
121:7
Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.
121:8
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.
II Tym 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "Psalm" pochodzi od Hebrajskiego słowa "mizmowr" które oznacza "muzyka instrumentalna".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim, Bóg skałą moją, jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.
II Sam 22:2-3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić